ul. Synagogalna 1908 - grafika

 
 
Plan sytuacyjny dotyczący regulacji mysłowickich ulic z 1908 roku. Po środku mapki obszar obecnego Placu Mieroszewskich.
 
 
Nieczęsto na starych planach Mysłowic trafiają się wypisani właściciele domów i posesji. Ci, którzy śledzą naszą stronę znajdą tutaj kilka nazwisk osób na temat których już pisaliśmy.

Ówcześni właściciele domów wnieśli sprzeciw wobec planów regulacji ulic przez Magistrat, który wiązałby się z wyburzeniem niektórych starych domów a inne trzeba by było przebudować. W nowych realiach polityczno-gospodarczych po I wojnie światowej budynki wyburzono i obecny Plac Mieroszewskich nazwano Nowym Rynkiem. Tym samym ulica Synagogalna również przestała istnieć.

W 1908 roku budynek "starej" synagogi (wyróżniony na planie) nie pełnił funkcji religijnych i nie znajdował się już w rękach gminy izraelickiej. Nowy okazały budynek synagogi wybudowano w 1899 roku znajdował się na obecnym Placu Wolności. We wrześniu 1939 roku po wkroczeniu wojsk niemieckich do Mysłowic został wysadzony a rozbiórki dokonali żydzi pod nadzorem niemieckim.

 

Kliknij tutaj aby zobaczyć grafikę w formacie PDF.