Mysłowice 1910r. - wizualizacja

Stworzona przez Leonarda Czarnotę wizualizacja naszego miasta z początku XXw.