Synagoga 3D

Synagoga w 3D z Mysłowic... Po zebraniu wszystkich możliwych materiałów powstaje jak najbardziej zbliżony do oryginału model 3D... Model buduje Leonard