Regulamin biblioteki MDH

Regulamin Biblioteki

Stowarzyszenia „Mysłowicki Detektyw Historyczny”

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy, zarówno mieszkańcy Mysłowic, jak i innych miast.
 2. Biblioteka Stowarzyszenia służy upowszechnianiu wiedzy, rozwojowi kultury, rozwijaniu oraz zaspokajaniu potrzeb czytelniczych.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki.
 5. Korzystanie ze zbiorów biblioteki wymaga zarejestrowania się czytelnika w kartotece bibliotecznej.

            Przy zapisie do biblioteki należy okazać jeden z ważnych dokumentów tożsamości ze     zdjęciem: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub legitymację szkolną.

 1. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczane książki, czasopisma oraz inne materiały.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki lub czasopisma na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 3. Czytelnik może zwrócić się z prośbą o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych wypożyczonych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję w stanie nie gorszym od pozycji wypożyczonej.

            Możliwa jest również inna forma odszkodowania za utraconą książkę, zaakceptowana    przez opiekuna biblioteki oraz zarząd stowarzyszenia.

 1. Biblioteka Stowarzyszenia działa w budynku Gimnazjum nr 2, przy ul. Górniczej 4 w Mysłowicach.
 2. Zbiory z biblioteki można wypożyczać w dniu comiesięcznego spotkania stowarzyszenia. Terminy spotkań stowarzyszenia umieszczane są w kalendarium na stronie stowarzyszenia – www.mdhmyslowice.pl. Wypożyczanie książek możliwe będzie również w innym terminie – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 514-649-013.