187 lat Apteki na rynku - część I

 Mysłowicka apteka jest jedną z trzech pierwszych jakie powstały na Górnym Śląsku. Apteka miejska w Bytomiu (powstała 1804 roku) nie przetrwała II w. ś., a budynek apteki pod Aniołem w Tarnowskich Górach (powstała pod koniec XVIII w) istnieje do dziś i nadal funkcjonuje w nim apteka "Pod Aniołem". Pierwsza w naszym mieście apteka uruchomiona została w 1828 roku na rynku i pod tym samym adresem kolejne apteki funkcjonują do dzisiaj, zmieniały się jednak budynki, w których się mieściły. Na początku był to drewniany dom, później większe kamienice. Co ciekawe drugą w kolejności aptekę "Barbara-Apotheke" w Mysłowicach założył właściciel Alfred Cygan dopiero 70 lat później w 1898 roku. Funkcjonowała ona pod adresem Plesserstrasse 6 (obecnie ul. Grunwaldzka 6).

 

W 1928 roku z okazji 100-lecia istnienia mysłowickiej apteki została wydana książeczka w języku polskim i niemieckim opisująca jej działalność. Prezentujemy Państwu zapis działalności Apteki Miejskiej od 1828 do 1928 roku. W tekście poniżej zachowano oryginalną pisownię.

Z okazji 100 letniego jubilejuszu istnienia starej Apteki Miejskiej w Mysłowicach.

 

Dnia 1-go sierpnia b. r. obchodzi Stara apteka miejska w Mysłowicach 100-letnią rocznicę swego istnienia.

 

Z tej okazji rzućmy okiem na to, co apteka w ciągu tego 100-lecia przeżyła. Dzieje naszej apteki związane są ściśle z historją miasta. Przez swoje położenie na byłej granicy Rzeszy i przez okoliczność, że w pobliżu miasta znajdował się punkt zetknięcia się granic trzech mocarstw, brało miasto udział do roku 1918 w życiu trzech mocarstw a od r. 1923, od objęcia Śląska przez Polskę, przeżywa dzieje czwartego państwa.

 

W roku 1828 na podstawie reskryptu Rządu Rzeszy została apteka założona przez aptekarza Fenglera. Zalicza się więc do najstarszych aptek okręgu przemysłowego Górnego Śląska. Równocześnie powstała Apteka miejska w Bytomiu i Apteka pod Aniołem w Tarnowskich Górach. Apteki katowickie powstały później, albowiem rozwój Katowic przypada na czas bardzo niedawny. Przedtem już istniały w Mysłowicach składy ziół leczniczych, prowadzone przez tak zwanych "olejkarzy". Kronika miasta z 1781 wspomina już o istnieniu takiego olejkarza. Leki zaś w dawniejszych czasach sprowadzono z pobliskiego Krakowa.

 

Widok na kamienicę nr 21-22 w której do dzisiaj mieści się apteka. (Ze zb. autorów).

 

Fengler założył aptekę tuż obok granicy rosyjskiej. Akta apteki rozpynają się następującem rozporządzeniem ówczesnego nadprezydenta prowincji Śląskiej.

 

"Nachdem ich dem Apotheker Friedrich-Wilhelm Fengler heute die Erlaubnis zur Anlegung einer Aptheke in Myslowitz erteilt habe, so unterlasse ich es nicht, Eine Königlich Hochwohllöbliche Regierung hier von zu benachrichtigen.

Breslau, den 1. August 1828.

Der Oberpräsident der Provinz Schlesien.

gez. Merkel.

An Eine

Königlich Hochlöbliche Regierung

Abteilung des Inneren

zu Oppeln.

Już na pierwsze lata istnienia apteki przypadają ważne zdarzenia dziejowe. W roku 1830/31 wybucha w sąsiedniem Królestwie Kongresowem powstanie. Miasto poważniejszych szkód nie odniosło, apteka natomiast utraciła wielkiego przyjaciela w osobie Pana Szarzińskiego, którego w zapale walki za Ojczyznę i Wolność dosięgła kula kozacka. Spieszący mu z pomocą aptekarz posłyszał charakterystyczne dla ówczesnych czasów słowa : "Zrzuciłem jedną niewolę, w drugiej muszę umierać!"

 

KONIEC CZĘŚCI ITekst powstał w oparciu o materiały archiwalne (Jan Ulryk Koepsch, cand. pharm.)
oraz I  tom Historii Mysłowic prof. A. Sulika.

 

Agnieszka i Leonard Czarnotowie

MDH

www.mdhmyslowice.pl