Japońska wizyta

 

Niecodzienni goście zjawili się w Mysłowicach 8 października – byli to japońscy eksperci realizujący program tamtejszego ministerstwa ekonomii – "Jica Advisor".

 

Spotkali się z przedstawicielami władz samorządowych – wiceprezydentami Edwardem Witkowskim i Tomaszem Papajem, przewodniczącym rady Miejskiej Edwardem Lasokiem, naczelnikami wydziałów: Geodezji – Urszulą Grucą, Architektury i Nadzoru Budowlanego – Wiesławem Bolechowskim oraz Promocji i Strategii Miasta – Józefem Igłą.

 

japonska wizyta

Rozmowy polsko-japońskie w mysłowickim Urzędzie Miejskim
fot. Damian Kalinowski

 

Zagraniczni eksperci zadawali wiele pytań, na które starano się wyczerpująco odpowiedzieć, wykorzystując przygotowane materiały. Doradcy rządu japońskiego – Tamura Shuji i Negishi Hirotaka – interesowali się możliwościami inwestycyjnymi w Mysłowicach. Japończycy przyjechali do nas w ramach programu służącego restrukturyzacji Górnego Śląska. Na razie zbierali informacje spotykając się – od 2 do 10 października – z przedstawicielami różnych instytucji naszego regionu. Przygotowywali też następną wizytę, która potrwa kilka miesięcy i zakończy się sporządzeniem projektów. Część z nich zostanie wybrana do realizacji. Będzie można wtedy też – po wygraniu przetargu – skorzystać z grantów japońskich przy wdrażaniu projektów w życie. Stronę polską projektu „Jica Advisor” reprezentuje Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego.

 

(JoKa)

 

Dziennik Katowicki 1999 r.