Źródełko na Promenadzie
Źródełko na Promenadzie

Stało się niepisanym symbolem Promenady. Wielu mieszkańców gasiło pragnienie wodą wypływającą z lwiej paszczy. Dla innych woda ze źródełka miała tak duże walory smakowe i zdrowotne, że warto było wybrać się po nią z butelkami czy słoikami. Obecnie woda od wielu lat nie nadaje się do picia, a stan źródełka jest katastrofalny.

Według relacji mieszkańców kształt obiektu, jaki znamy obecnie, powstał w latach 50. XX w. Niestety nie wiemy, jak wyglądało to miejsce przed jego ostatnim zagospodarowaniem. Prawdopodobnie źródełko miało ceglaną obudowę i nie posiadało balustrady. Z kolei w miejscu cokołu z lwami stał głaz, a barierki wykonane zostały prawdopodobnie w warsztacie kopalni Mysłowice. Co zaskakujące, na kilku znanych nam pocztówkach sprzed stu lat, ukazujących Promenadę, źródełko nie jest przedstawiane. Na podstawie materiałów, którymi dysponujemy, trudno ustalić, czy w odległych czasach (kiedy Promenada służyła turystom przyjeżdżającym z całej Europy w celu zwiedzenia Kąta Trzech Cesarzy) w miejscu obecnego źródełka było coś więcej niż wypływający strumyk. Legenda miejska głosi, że w tym miejscu spotkali się przedstawiciele trzech cesarstw, aby wznieść toast wodą źródlaną za ich święte przymierze.

Stowarzyszenie Mysłowicki Detektyw Historyczny, mając na uwadze stan źródełka oraz fakt, że to miejsce przez 50 lat wpisało się w pejzaż i historię miasta, podjęło działania mające na celu zabezpieczenie i przywrócenie obiektowi godnego wyglądu. Zwróciliśmy się o opinię w tej sprawie do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz Muzeum Miasta Mysłowice. Otrzymaliśmy również zgodę od prezydenta Mysłowic na podjęcie prac przy samym źródełku. Od 15 lipca do 15 listopada będą trwały prace, które wykonujemy z naszych środków i poświęcamy na nie własny prywatny czas. W miarę swoich możliwości wspomaga nas firma Konstal2, Mysłowicki Ośrodek Kultury i firma Remontex. Część elementów barierki trzeba będzie wymienić i w związku z tym apelujemy do mysłowickich przedsiębiorców i firm o pomoc w wykonaniu tych prac.

Dysponujemy fotografiami dokumentującymi stan źródełka w latach 70. i 80. XX w. Na ich podstawie odtworzymy rzeźby lwów, które umieszczone były na cokole. Może to jednak okazałoby się zbyteczne, ponieważ dostaliśmy sygnał, że lwy istnieją i znajdują się w prywatnym ogródku w Chełmie Śląskim. Jeżeli to prawda to prosimy o ich zwrot do Muzeum Miasta Mysłowice, a ich kopie na własny koszt wykonamy i przekażemy osobie, która zwróci oryginały. Również kopie lwów umieścilibyśmy na cokole przy barierce źródełka.

Wszystkich, którzy dysponują informacjami i materiałami związanymi ze źródełkiem prosimy o kontakt z Muzeum Miasta Mysłowice (www.muzeummyslowic.pl) lub Stowarzyszeniem Mysłowicki Detektyw Historyczny. Zapoznanie się z nowymi, nieznanymi nam dotychczas materiałami czy faktami dotyczącymi źródełka pomogłoby w udokumentowaniu historii tego obiektu.

Artykuł ukazał się na stronie Gazety Mysłowickiej