Ciekawe artykuły

Historia ulicy Gwarków

 
Z początkiem XX wieku zarząd kopalni Mysłowice przystąpił do rozbudowy dzielnicy Piasek. Wraz z budową osiedla wytyczono w dzielnicy nowe ulice. Obok istniejących ulic Piasek (dziś Świerczyny) i Stawowej, wytyczono dwie nowe: Kleemannstraβe (obecnie Jana III Sobieskiego) i Grubenstraβe (obecnie Gwarków).
 

Sułkowscy, Szkoła Rycerska i Słupna

 
Ród Sułkowskich znany jest w Mysłowicach dzięki Janowi Nepomucenowi Sułkowskiemu, właścicielowi dworku na Słupnej. Jego przodkowie (i on sam) zapisali się złotymi zgłoskami w polskiej historii. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Aleksander Sułkowski – dziadek „naszego” Jana Nepomucena.
 

Mysłowickie piwiarnie

 
Obok restauracji i kawiarni w Mysłowicach znajdowały się liczne bary i pijalnie piwa. Z usług piwiarni obok turystów korzystali również mieszkańcy miasta. Należy pamiętać, że większość mysłowiczan pracowała w okolicznych kopalniach i hutach. Antidotum na ciężkie warunki pracy było pójście do szynku i spożywanie piwa przy grze w skata.
 
 

Miasto Mysłowice - Osobliwości godne widzenia

„Osobliwości godne widzenia” (zachowany oryginalny tytuł) to odpis z listy najciekawszych obiektów oraz miejsc w Mysłowicach. Lista ta sporządzona została w 1928 roku najprawdopodobniej przez Parafię Mysłowicką lub na zlecenie parafii w formie maszynopisu. Stanowiła część pełnego opracowania - „Miasto Mysłowice”.

Czytaj więcej: Miasto Mysłowice -...

Przemsza, kajakarstwo i pływanie. Sporty wodne w Mysłowicach i w regionie w latach 1922 – 1939

W okresie międzywojennym w XX wieku rzeka Przemsza stanowiła ważny przyczółek sportów wodnych na polskim Śląsku. Mysłowice odgrywały wtedy istotną rolę w tej dziedzinie. Powstały w tym okresie kompleks rekreacyjno-sportowy „Stadjon” na Słupnej również dołożył swoją cegiełkę do rozwoju sportów wodnych w regionie oraz w kraju. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżyć czytelnikowi wiele zapomnianych faktów z tego okresu, ma uświadomić, jak ważnym akwenem wodnym dla Mysłowic, Górnego Śląska oraz dla całej Polski była rzeka Przemsza.

Czytaj więcej: Przemsza, kajakarstwo i...

Historyczna ciekawostka na Rymerze

 

Jakiś czas temu przy ul. Miarki 3 tynk odpadający ze ściany budynku odsłonił reklamę sprzed ponad 100 laty. Na widocznym fragmencie można doczytać nazwisko właściciela Hoinkisa.

 

Czytaj więcej: Historyczna ciekawostka na...

Kino Adria cz. II

Kamienicę usytuowaną pod adresem Grunwaldzka 14 wybudowano w latach 80. XIX w. Nie wiadomo, jak nazywał się jej pierwszy właściciel, ale być może był nim Issac Kuznitzky, o czym świadczy dokument z roku 1905.

 

Czytaj więcej: Kino Adria cz. II

Potyczka pod Mysłowicami w 1807 r. - Gazeta Mysłowicka

W 1799 r. władzę we Francji objął Napoleon Bonaparte. Tym samym Europa weszła w epokę napoleońską, która trwała do 1815 r. Był to okres w historii, w którym dokonały się olbrzymie zmiany polityczne i społeczne. Dzięki zwycięstwom armii Napoleona Francja stała się potęgą, a zdobycze rewolucji francuskiej rozprzestrzeniły się w Europie. Polacy liczyli, że dzięki wsparciu Napoleona dojdzie do odrodzenia państwa polskiego.

Czytaj więcej: Potyczka pod Mysłowicami w...

Kino Adria cz. I

 

Kamienicę usytuowaną pod adresem Grunwaldzka 14 wybudowano w latach 80. XIX w. Nie wiadomo, jak nazywał się jej pierwszy właściciel, ale być może był nim Issac Kuznitzky, o czym świadczy dokument z roku 1905.

Czytaj więcej: Kino Adria cz. I

Historia miejskiego muzeum

W tym roku przypada 10. rocznica utworzenia Muzeum Miasta Mysłowice. Jubileuszowa uroczystość odbyła się w placówce 11 lutego. Stworzenie przed dekadą miejskiego muzeum wpisuje się w logiczny ciąg działań ludzi światłych na rzecz muzealnictwa, od okresu międzywojnia, poprzez czasy PRL, do dni nam współczesnych.

 

Czytaj więcej: Historia miejskiego muzeum

O zapomnianym kinie Helios

 

Do 1894 r. kamienica przy obecnej ul. Grunwaldzkiej 6 należała do rodziny Lustigów. Kolejni właściciele Alfred i Bertha Czyganowie (Cyganowie) otworzyli w niej drugą w mieście aptekę Św. Barbara (St. Barbara – Apotheke). Znajdowała się ona po prawej stronie wejścia do kamienicy. Po lewej stronie znajdowały się pomieszczenia sklepowe.

Czytaj więcej: O zapomnianym kinie Helios

Żydowski dom przedpogrzebowy przy Stawowej

Niezbędną częścią żydowskiego rytuału pogrzebowego jest tradycja przechowywania ciała zmarłego poza pomieszczeniami mieszkalnymi. W tym celu budowano specjalne budynki na terenie nekropolii. W 1864 r. w dzisiejszej dzielnicy Piasek (Piossek) wybudowano nowy cmentarz żydowski (Judischer Friedhof). Ulokowano go pomiędzy dzisiejszymi ul. Gwarków i Stawową, opodal starego cmentarza położonego nad stawem pańskim.

 

Czytaj więcej: Żydowski dom przedpogrzebowy...

Wspinalnia przy Kaczej

 

W 1864 r. w Mysłowicach powstała ochotnicza straż pożarna i ratunkowa. Wyposażenie, które otrzymała od miasta, było dalece niewystarczające, a brak specjalistycznego sprzętu uwidoczniła akcja gaszenia pierwszego pożaru w 1865 r. Oprócz sprzętu, tak jak na początku działalności, tak i dzisiaj, dla strażaków ważne są także ćwiczenia. Jednym z elementów służącym do doskonalenia umiejętności strażackich jest wspinalnia, która symuluje miejskie budynki.

Czytaj więcej: Wspinalnia przy Kaczej

Sosnowiec – Modrzejów – Mysłowice z 1897 roku – oczami podróżnika z Królestwa Polskiego

Fragment relacji Artura Gruszeckiego z Królestwa Polskiego z podróży w 1897 roku do Górnego Śląska (fragment opisujący Sosnowiec – Modrzejów – Mysłowice). Ukazał się w "Kurierze Warszawskim" nr 168 w roku 1897 oraz w książce opracowanej przez Andrzeja Zielińskiego "Górny Śląsk i Zagłębie w dawnych opisach", wyd. "Śląsk", 1984.

Czytaj więcej: Sosnowiec – Modrzejów –...

Praca licencjacka "Rewitalizacja Mysłowic w kontekście przemian historycznych i strukturalnych"

Zachęcamy do zapoznania się z pracą licencjacką naszego kolegi ze stowarzyszenia MDH - Roberta Przeliorza dot. tkanki miejskiej Mysłowic. "Niniejsza praca ma za zadanie ukazać proces rewitalizacji Mysłowic, w kontekście kształtowania tkanki miejskiej na tle historii miasta, wraz ze wszystkimi błędami i zaletami dawnych rozwiązań urbanistycznych, wyszczególnić problemy, z którymi boryka się przestrzeń publiczna Starego Miasta w Mysłowicach oraz ukazać przykłady konkretnych zmian mających na celu poprawę funkcjonowania mysłowickiej Starówki w aspektach urbanistycznych, społecznych i ekonomicznych."

Czytaj więcej: Praca licencjacka...

Mysłowickie dzwony Felczyńskich

W polskiej architekturze sakralnej występują od około XI w. Początkowo ich odlewaniem zajmowali się benedyktyni. Od XIII w. owe rzemiosło rozpowszechniło się i zaczęli się nim trudnić ludwisarze i konwisarze.

Czytaj więcej: Mysłowickie dzwony...

Jan Ziemba - Ferie 2013

Jan Ziemba prezentuje sprzęt analogowy dzieciom i młodzieży podczas ferii 2013. Po praktycznym pokazie wyświetlania filmów na dużym ekranie dzieciaki mogły zobaczyć istniejącą projektornię w Mysłowickim Ośrodku Kultury.

Czytaj więcej: Jan Ziemba - Ferie 2013

11 listopad 1918 roku, a Mysłowice

Święto Niepodległości obchodzone w Polsce, co roku 11 listopada, jest najważniejszym świętem państwowym. Tego właśnie dnia, w roku 1918, na wniosek Rady Regencyjnej Józef Piłsudski obejmuje w Warszawie zwierzchnictwo nad Wojskiem Polskim. Tego też dnia kończy się Wielka Wojna – zostaje podpisany rozejm w wagonie kolejowym w Compiègne, pomiędzy przegranymi państwami centralnymi, a zwycięską ententą. A jak ten ważny i symboliczny dzień prezentuje się w kontekście miasta Mysłowice?

 

Czytaj więcej: 11 listopad 1918 roku, a...

187 lat Apteki na rynku - część II

 

 

Po nieszczęsnych walkach Polaków o wolność, których świadkiem była apteka, przyszła epidemja cholery. Rząd niemiecki, sądząc, że zarazę przywlekli zbiegowie z Polski, chciał zapobiec rozszerzeniu się jej przez zamknięcie granicy, co jednak okazało się bezskutecznem, straszne widmo zaraz rozszalało w Mysłowicach, tak, że zarządzono kwarantannę.

 

Czytaj więcej: 187 lat Apteki na rynku -...

187 lat Apteki na rynku - część I

 

Od 187 lat pod adresem Rynek 22 funkcjonuje Apteka. Przez trzy stulecia właściciele i pracownicy apteki uczestniczyli w wydarzeniach, o których przeczytamy w podręcznikach i książkach o tematyce historycznej.

 

Czytaj więcej: 187 lat Apteki na rynku -...