Archiwa Państwowe

Strona Główna Archiwów Państwowych

"...Każde archiwum państwowe posiada: spis zespołów archiwalnych, kartotekę zespołów archiwalnych oraz inwentarze archiwalne dla opracowanej części zasobu, a także - dla niektórych zespołów - różnego rodzaju skorowidze. Niektóre archiwa państwowe gromadzą też informacje oraz kopie (mikrofilmy, kserokopie) poloników przechowywanych w archiwach zagranicznych. Większość polskich archiwów państwowych posiada już własne strony internetowe. Informacje o zasobie archiwów państwowych na poziomie zespołu w postaci baz danych SEZAM oraz Inwentarze dostępne są już w Internecie.

Wydział Ewidencji i Informacji Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych prowadzi m. in. centralną kartotekę zespołów archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych, a także gromadzi egzemplarze inwentarzy archiwalnych przekazywane przez archiwa państwowe. W ramach Ośrodka działa biblioteka, na której zasób składają się czasopisma archiwalne (polskie i obcojęzyczne), drukowane pomoce archiwalne i inne wydawnictwa informujące o zasobach archiwów polskich i zagranicznych..."

 http://www.archiwa.gov.pl/pl/archiwa-pastwowe.html