mieszkańcy od A do D

Abend Maurycy

- zamieszkały na ul. Bytomska 37 - 1938

Abodin Reginald

- właściciel kamienicy pod dzisiejszym adresem ul. Lompy 5B - 1914

Adamaszek Józef

- zamieszkały na ul. Krakowska 16 / Kronprinzenstrasse 16 / obecnie ul. Oświęcimska - dom wyburzony - dane z lat 1938 - 1941

Adamaszek Monika

- zamieszkała na ul. Krakowska 16 / Kronprinzenstrasse 16 / obecnie ul. Oświęcimska - dom wyburzony - dane z lat 1938 - 1941

Adamczyk Rozalja

- zamieszkała na ul. Wielka Sotnica 75 - dane z lat 1935 - 1942

Adamietz

- mieszkaniec Morgów - 1901

Adler

- właścicielka kamienicy ul. Świerczyny 12 - 1919

Adler J

- właściciel posesji Bytomska 31 ? - dane z lat 1902 - 1905

Aposteł Helena

- żona Maksymiliana Aposteła, właściciela domu na ul. Wielka Skotnica - dane z lat 1932 - 1933

Aposteł Maksymilian

- mąż Heleny Aposteł z domu Cichy, właściciel domu na ul. Wielka Skotnica - dane z lat 1932 - 1933

Asenkowitz A

- mieszkaniec Słupnej - 1899

Balcer Rudolf

- mieszkaniec ul. Wielka Skotnica 160 - 1937

Banaś Wilhelm

- mieszkaniec Janowa Miejskiego, urzędnik kryminalny w Mysłowicach, kasjer Towarzystwa Śpiewu "Unitas" z Janowa Miejskiego - 1921

Bannert Friedrich

- mieszkaniec ul. Stawowa 7 - obecnie budynku nie ma, został wyburzony - dane z lat 1887 - 1911

Barański

- mieszkaniec ul. Ks. Nygi 6 / obecnej ul. Prusa 64 - 1936

Barański Jan

- właściciel warsztatu ślusarskiego na ul. Pozadomowej 6 / obecnie ul. Kołłątaja - dane z lat 1936 - 1941, zamieszkały na ul. Wielka Skotnica - 1932

Bieck Elfryda

- posługaczka w szkole nr 6 - 1937

Cebula Adelajda

- urodzona: 1.05.1914 roku, siostra Łucji Cebuli i Marty Cebuli, córka Karoliny i Franciszka Cebuli, zamieszkała na ul. Stawowej 22.

- członkini Towarzystwa Młodych Polek, członkini Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich oddz. Miesz. „Harmonja”,
pracowała: jako sprzątaczka w przedszkolu na Piasku; posługaczka w szkole nr 2 – Plac Wolności: posługaczka w szkole powszechnej nr 4 – Piasek

Cebula Franciszek

- urodzony 7.03.1878 roku w Mysłowicach, mąż Karoliny Cebuli, ojciec Adelajdy Cebuli, Łucji Cebuli i Marty Cebuli

- powstaniec: wziął udział w I powstaniu od 17-23.08.1919 r w walkach o Mysłowice, w 1 komp. p. strzelców katowickich, II powstanie od 20-25.08.1920 w samoobronie w Mysłowicach, biorąc udział w walkach z policją niemiecką „Sipo”, III powstanie od 3 maja do 7.07.1921 roku w Straży Obywatelskiej w Mysłowicach, a po przemianowaniu tejże na Straż Gminną do 22.06.1922 roku, został przez „Grenzschutz” aresztowany i osadzony w więzieniu w Bytomiu.

Cebula Łucja

 

- ur. w 1918 r, córka Franciszka i Karoliny Cebuli, siostra Adelajdy Cebuli i Marty Cebuli

 

Cebula Karolina

- żona Franciszka Cebuli, matka Adelajdy Cebuli, Łucji Cebuli i Marty Cebuli

Cebula Marta

 

- córka Franciszka i Karoliny Cebuli, siostra Adelajdy Cebuli i Łucji Cebuli

 

Cebula Stefania

 

- córka Jana i Marianny urodzona 23.12.1895 roku w Łączkach Jagiellońskich powiat Krosno (dawniej Strzyżów) województwo Lwów,

ukończyła szkoły: powszechne w Łączkach w Jaśle, państwowe gimnazjum w Przemyślu na Zasaniu (ukończyła w 1916 roku),

ukończyła studia wyższe w zakresie filologii polskiej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 14.11.1928 roku, odbyła praktyki: w prywatnym seminarium nauczycielskim żeńskim z prawem publiczności, w prywatnym realnym gimnazjum żeńskim im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiu, oraz w prywatnym seminarium nauczycielskim żeńskim im. Św. Kingi w Starym Sączu, nauczycielka gimnazjum S.S. Klarysek (klasztor Sióstr Klarysek) w Starym Sączu, nauczycielka języka polskiego w Miejskim Gimnazjum Żeńskim w Mysłowicach, 27.10.1938 przeniesiona została do Orłowej na Zaolziu,

 

Czypionka Rozalia

 

- posługaczka w szkole nr 4 - 1937 r.

 

Dubiel Anna

- posługaczka w szkole nr 2 (plac Wolności) - 1935
 

Dubiel Emilia

- posługaczka w szkole nr 4 (Piasek), posługaczka w szkole nr 5 - 1935