1869

1869 r.

Piątą rocznicę istnienia Straży Pożarnej obchodzono bardzo uroczyście. Zarząd zakupił tablicę z blachy z stosownemi napisami i wmurował ją w strażnicy. Na ustawiczne naleganie straży zdecydował się ostatecznie Magistrat zakupić nową sikawkę w firmie Janig w Lipsku za cenę 424 talarów.

65 lat pracy i rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Mysłowicach - Wydanie pamiątkowe na uroczystości jubileuszowe w dniach 31 sierpnia i 1 września 1929 roku (pisownia oryginalna!)