1936

15 października 1936 r. (Nieznana gazeta)

Kronika Śląska.

Obchodzi stulecie swych urodzin.

17 bm. obchodzić będzie 100 rocznicę urodzin obywatelka m. Mysłowic p. Konkordja z Denderów Chylińska, wdowa po miejscowym kupcu ś. p. Emanuelu Chylińskim. P. Chylińska jest niewątpliwie najstarszą obywatelką nietylko Mysłowic ale całego G. Śląska. Urodziła się 17. X. 1836 r. Całe swe życie spędziła w Mysłowicach, w których jest żywą kronika. Staruszka posiada doskonałą pamięć, a jeszcze przed 2-ma laty czytała bez szkieł. P. Chylińska mieszka obecnie przy rodzinie w Mysłowicach przy ul. Marz. Piłsudskiego 2 (ob. ul. Grunwaldzka przyp. red.). Z 6-ga dzieci żyje czworo, w tem najstarsza córka jej liczy 70 lat. Ojciec jubilatki ś. p. Dendera był nauczycielem i organistą w Mysłowicach. Staruszka uczęszczała za swych dziecięcych lat do szkoły polskiej w Mysłowicach, albowiem szkoły niemieckiej wówczas tam nie było. P. Chylińska doskonale pamięta wypadki z r. 1848 m. i. szczegóły  zamordowania księżnej Sułkowskiej na zamku w Słupnej. Przypomina sobie również otwarcie kolei pomiędzy Mysłowicami i Katowicami, co nastąpiło w r. 1848. Brat p. Chylińskiej liczący lat 67 jest kupcem w Jaworznie.

 

Czwartek, 15 października 1936 r.

Tytuł gazety nie znany

(pisownia oryginalna)