Poświęcenie sztandaru i wodowanie galara w Mysłowicach

 

Z inicjatywy Klubu Ligi Morskiej i Rzecznej „Flisacy i Gwarkowie znad Przemszy p.w. Św. Barbary” w niedzielę 14 czerwca 2020 roku w Mysłowicach miały miejsce wyjątkowe wydarzenia – poświęcony został sztandar Klubu oraz zwodowany został galar „Lux ex Silesia”.

 

W kościele mariackim pw. Narodzenia NMP odbyła się uroczysta msza święta, na której poświęcony został sztandar Klubu LMiR. Mszę poprowadził osobiście ks. proboszcz Parafii Świętego Krzyża Piotr Płonka. We mszy uczestniczyły liczne delegacje zaproszone przez Klub Flisaków i Gwarków znad Przemszy: Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie z Jastarni, Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec, Bractwo Flisackie z Ulanowa pw. Św. Barbary, Flisacy z Sandomierza „Napędzani Wisłą”, Flisacy z Krakowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej, Jukace z Żywieckiego Zabłocia, OSP Bobrek, OSP Kosztowy, Związek Górnośląski Koło Brzezinka, Hufiec ZHP Mysłowice.

 

Na mszy obecni byli również: przedstawiciel państwowy w osobie posła RP Wojciecha Króla, przedstawiciel samorządowy reprezentowany przez wiceprezydenta Mysłowic Wojciecha Chmiela, dyrektor KWK Murcki-Staszic, a także przedstawiciele Stowarzyszenia " Mysłowicki Detektyw Historyczny". O oprawę muzyczną całej uroczystości zadbał chór „Familia” oraz zespół „Kosztowioki”, który uczestniczył również w dalszej części wydarzeń.

 

image030

 

Na bliższą uwagę zasługuje sztandar Klubu, który z dużą pieczołowitością powstawał przez dwa lata. Wykonała i wyhaftowała go samodzielnie Monika Paris. Poniżej zamieszczamy jego dokładniejszy opis.

 

„Sztandar klubu wyróżnia się oryginalnym drzewcem, który składa się z wiosła pychowego i górniczego kilofka. Pierwszy płat sztandaru przedstawia obraz Św. Barbary, patronki zarówno górników jak i flisaków. Została ona przedstawiona na tle zbiegu rzek Czarnej i Białej Przemszy, po których płyną tradycyjne galary załadowane węglem, a w oddali widać symboliczne szyby kopalni przypominające o górniczych tradycjach tych terenów. Na drugim płacie sztandaru znajduje się zwyczajowe pozdrowienie górnicze „Szczęść Boże, a poniżej herb woj. śląskiego z czasów II Rzeczypospolitej, kiedy to rzeka Przemsza była ważnym elementem rozwoju regionu, a plany jej wykorzystania bardzo ambitne. Logo klubu składa się z dwóch skrzyżowanych wioseł pychowych , górniczej kupli oraz kotwicy. Poniżej wizerunek galara i łacińskie motto Paryża „ Fluctuat nec mergitur” – co znaczy rzuca nim fala lecz nie tonie. Można to rozumieć dosłownie, ale i jako zapowiedź ciężkiej pracy jaka czeka członków klubu aby przywrócić rzece Przemszy należne jej miejsce w regionie.”

 

Po uroczystej mszy, na stałym basenie wodnym w Parku Słupna odbyło się symboliczne wodowanie galara „Lux ex Silesia” (Światło ze Śląska) należącego do mysłowickiego Klubu LMiR. Galar zbudowany został w tym roku, stanowi wierną, aczkolwiek pomniejszą kopię oryginalnych galarów jakie pływały po rzece Przemszy do połowy XX w. Zbudowany został z sosnowych desek i solidnych dębowych kul, jego rozmiary to 2,5 m x 6,8 m, a wyporność wynosi 10 ton. Galar ten stanowi swoisty symbol i wyrażenie chęci powrotu do okresu świetności tej rzeki, co stanowi jeden z głównych celów statutowych Klubu. Warto wspomnieć również o pewnym powiązaniu z historią aktualnych wydarzeń. Otóż matkami chrzestnymi galara zostały: Justyna Spyra, Julia Paris oraz praprawnuczka Andrzeja Sapoka – budowniczego statku „Katowice” na rzece Przemszy.

 

image132

 

Na terenie Centralnego Muzeum Pożarnictwa Klub Flisaków i Gwarków znad Przemszy p.w. Św. Barbary zaprosił przybyłych gości na pyszny poczęstunek oraz podziękował wszystkim za uczestnictwo w niedzielnych wydarzeniach.

 

Jako uzupełnienie niniejszej relacji, warto nadmienić, iż obok Moniki i Jacka Paris, na dzień dzisiejszy do Klubu Ligi Morskiej i Rzecznej „Flisacy i Gwarkowie znad Przemszy p.w. Św. Barbary” należą również dzieci Moniki i Jacka – Julia i Alan, a także: „Piotr Ziebur i Jacek Kiełbasa (główni zaopatrzeniowcy), Adam Spyra i Justyna Spyra (poczet sztandarowy), Heniek Uszok (główny kucharz kuchni polowej), Piotr Gąsiorek (transport i zaopatrzenie), Leonard Czarnota (grafika).”

 

Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową z opisanych wydarzeń.

 

Opracował: Karol Wieniawski

Zdjęcia: Karol Wieniawski