Odpowiedzi na konkursowy zestaw pytań nr 4.

 

Oto odpowiedzi na konkursowy zestaw pytań nr 4 - "Mysłowice znane i nieznane"

 

 4.1. Na zdjęciu widnieje aula Liceum Handlowego znajdującego się przy Placu Wolności (budynek przylegający do budynku Urzędu Miasta).

 

Informacje dodatkowe:
Ponieważ w budynku, o który nam chodzi, na przestrzeni lat znajdowały się różne instytucje, informujemy, że każda prawidłowa odpowiedź będzie punktowana. Nie mniej jednak odpowiedzi typu: szkoła średnia nie będą uznawane, bo nazwa taka jest zbyt ogólna. Podać należałoby pełną nazwę szkoły średniej, aby otrzymać dodatkowe punkty.
Przyznajemy, że część odpowiedzi mocno nas zaskoczyła. W związku z powyższym, aby ocenić sprawiedliwie wszystkie nadesłane odpowiedzi część informacji musimy sprawdzić w dodatkowych źródłach. Wtedy ukaże się lista instytucji, która wyczerpie wątpliwości dot. przyznania punktacji w tym pytaniu.
Dzięki Waszej dociekliwości my też czegoś się w tym konkursie uczymy.

 4.2.
        a) W 1963 r. w Mysłowicach gościł Prezydent Francji Charles de Gaulle. ---> F - 1967 r.
        b) Pierwsze kino w Mysłowicach nosiło nazwę "Union". ---> P
        c) Huta Edward, która powstała w 1822 r., usytuowana była na obecnym obszarze dzielnicy Brzęczkowice-Słupna. ---> F - Kosztowy4.3. 
        a) Jak nazywa się przedstawiony na zdjęciu rodzaj nagrobków ? Odp: Macewa, macewy
        b) Z jaką religią są związane nagrobki pokazane na zdjęciu ? Odp: judaizm
        c) W jakiej dzielnicy Mysłowic znajduje się cmentarz, na którym można zobaczyć nagrobki, które przedstawia fotografia ? Odp: Piosek, Piasek