Konkursowy zestaw pytań nr 5 - 24.05.2015.

 

 

Dzisiaj ukazał się ostatni zestaw pytań w konkursie "Mysłowice - znane i nieznane".

Na odpowiedzi czekamy do 10. czerwca. Prawidłowe odpowiedzi na pytania ukażą się 11. czerwca 2015 r. Wtedy to Komisja zacznie podliczać głosy, zaczną się debaty i gorące dyskusje. Oficjalne rozstrzygniecie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 21. czerwca 2015 r. w Świętojańskie Dni Mysłowic, podczas trwanie III Pikniku Historycznego. Nagrodzone osoby zostaną powiadomione o zajętych miejscach i wyróżnieniach mailowo.

 

Konkursowy zestaw pytań nr 5 - 24.05.2015.

  

1. Przyglądnij się zamieszczonemu poniżej witrażowi i odpowiedz na pytania:

a) W którym z mysłowickich kościołów znajduje się przedstawiony witraż ? (podaj pełną nazwę parafii oraz nazwę dzielnicy). 

b) Co zostało ukazane na tym witrażu ? 

c) Kto jest autorem projektu tego witrażu ?

 

 

 

2. Uzupełnij tekst:
W źródłach historycznych …a…..… pojawiały się pod nazwą Dietwig lub Dziedzwiec. Prawdopodobnie pierwsza wzmianka na ich temat pochodzi już z ......b...... r.

Na przestrzeni lat ta obecna dzielnica Mysłowic była w posiadaniu różnych właścicieli: m.in. w 1614 r. należała do …………c……….., a następnie przed 1665 r. kupił ją ………d……….. – radca i burmistrz Krakowa o włoskim pochodzeniu. XIX-wieczny rozwój przemysłowy doprowadził do utworzenia w dzielnicy w 1822 r. huty cynku, która funkcjonowała pod nazwą ………e……….. .

 

3. Pytanie dot. budynku Urzędu Miasta przy Placu Wolności 2.

Jaki element architektoniczny na fasadzie ww. budynku Urzędu Miasta jest symbolem tego, że został on wzniesiony na miejscu dawnej synagogi ?

 

http://konkursmdh2015.blogspot.com/