Konkurs grantowy Edycja 1/2015 - "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam" z udziałem MDH

Stowarzyszenie MDH w dniu 21.07.2015 złożyło wniosek z propozycją własnego projektu w ramach programu "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam" Edycja 1/2015 Fundacji Banku Zachodniego WBK. Nasz projekt nazwaliśmy: "Trasa turystyczna w Mysłowicach do Trójkąta Trzech Cesarzy".

Wnioskujemy o kwotę grantu z I Koszyka w wysokości 10 000 zł (do wygrania 25 nagród); dostępne były również koszyki z nagrodami w wysokości 7 tys. zł i 5 tys. zł, w ilości odpowiednio 50 i 225 nagród. Ogłoszenie zwycięzców konkursu z całej Polski odbędzie się 21 sierpnia 2015 roku. Zaraz po tym rozpocznie się dodatkowy konkurs internetowy, gdzie internauci wg ich opinii wybiorą najlepsze 3 projekty. Tutaj również przewidziane są trzy nagrody w wysokości 5 tys. zł, 3,5 tys. zł oraz 2 tys - do rozdysponowania na cele realizacji projektu.

 

Głównym celem projektu jest: promocja i propagowanie - wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz wszystkich mieszkańców miasta Mysłowice – historycznej pieszej trasy turystycznej, jaką przemierzali 100 lat temu turyści z całej Europy do historycznego miejsca Trójkąta Trzech Cesarzy - styku trzech granic, z rozszerzeniem o zabytkową starówkę; przybliżenie historii miasta, propagowanie czynnego spędzenia czasu z poszanowaniem własnego miasta. Do współpracy, jako wspierającą jednostkę organizacyjną, zaprosiliśmy PTTK O/Mysłowice, który także przyczyni się do promocji projektu oraz wspomoże w tworzeniu trasy turystycznej. Głównymi elementami składającymi się na realizację projektu będzie postawienie w kluczowych miejscach trasy turystycznej 3-5 szt (w zależności od przyznanych środków) tablic informacyjnych przedstawiających zarys historyczny odwiedzanych miejsc. Wytypowane zostały: Rynek, Plac Wolności, okolice dworca kolejowego, przewiązka przy byłej stacji emigracyjnej, Promenada.  Stąd też konieczność przeprowadzenia konsultacji oraz ścisła współpraca z Urzędem Miasta Mysłowice. W planach jest również wydrukowanie bezpłatnej mapki z naniesioną trasą turystyczną oraz z zamieszczonymi na jej rewersie informacjami historycznymi o mieście. W ramach finału projektu miałby odbyć się dla mieszkańców miasta inauguracyjny spacer historyczny od Rynku do Trójkąta Trzech Cesarzy. Przewodnikami byliby członkowie MDH. Dodatkowo w okresie szkolnym przeprowadzony zostałby specjalny spacer dla dzieci z mysłowickich szkół. Przewidywany termin finału projektu to maj-czerwiec 2016.

Rozstrzygnięcie konkursu 21 sierpnia 2015 roku. Trzymajcie za nas kciuki!


Stowarzyszenie Mysłowicki Detektyw Historyczny