Trasa turystyczna do Trójkąta Trzech Cesarzy

Trasa turystyczna do Trójkąta Trzech Cesarzy

 

 

Mysłowice

Mysłowice - miasto na prawach powiatu, położone na Wyżynie Śląskiej nad Czarną Przemszą, liczące około 75 tys. mieszkańców,
to jedno z najstarszych miast na Górnym Śląsku mające ok 700 lat. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z połowy XIV w.
Herb Mysłowic stanowi: „w polu błękitnym głowa św. Jana Chrzciciela z zamkniętymi oczyma, z włosami czarnymi i takim samym zarostem pełnym ... ”(Rys.1). Patronem Mysłowic jest św. Jan Chrzciciel. Według legendy herb przedstawia głowę założyciela miasta Mysława bądź Myślimira.

Nie zachował się dokument lokacyjny miasta, natomiast jako umowną datę powstania przyjęto rok 1360. Z tego roku pochodzi dokument mówiący o Mysłowicach, jako miasteczku lokowanym na prawie magdeburskim. Cennym źródłem historycznym jest miejski protokolarz zwany Czerwoną Księgą. Księga zawiera zapisy z lat 1590 - 1762 związane z funkcjonowaniem miasta i jego mieszkańców. Na przestrzeni wieków Mysłowice należały do Czech, Węgier, Austrii oraz Prus. Od XIV w. do początków XX w. Mysłowice były własnością kilku rodów m. in: Turzonów, Salomonów, Mieroszewskich oraz Wincklerów (Rys.2).

Do miasta prowadziły dwie bramy: krakowska oraz bytomska. Centrum Mysłowic stanowił rynek (XIII-XIV w.), na którym stał drewniany ratusz (Rys.3). Pierwsza wzmianka o ratuszu pochodzi z roku 1587, kiedy to całe Mysłowice zostają splądrowane
i spalone przez wojska Jana Zamoyskiego. Podczas prac archeologicznych w 2001 roku natrafiono na fundamenty ratusza, których obrys zaznaczono na płycie rynku. Przy ratuszu stała studnia - jej lokalizację odtworzono.

Mysłowice leżały na ważnym szlaku handlowym pomiędzy Wrocławiem, a Krakowem. Tędy od wieków wiodła droga pomiędzy Bytomiem, a Pszczyną. Do końca XVIII w. Mysłowice były miasteczkiem głównie o charakterze rolniczym. Od tego czasu
na mysłowickich terenach zaczęło rozwijać się górnictwo oraz hutnictwo cynku. Wydobywano węgiel kamienny oraz rudę żelaza. Pierwsze kopalnie węgla powstawały tutaj już pod koniec XVIII w., a pierwsza huta cynku na Górnym Śląsku powstała w 1798 roku w Wesołej (dzisiejsza dzielnica Mysłowic). Na przełomie XIX i XX wieku Górny Śląsk z Mysłowicami stał się znaczącą w całej Europie aglomeracją przemysłową (Fot.1).

Rys.1. Herb miasta Mysłowice.

 

Rys.2. Wizualizacja Mysłowic, 1590 rok.

 

Rys.3. Rynek z ratuszem, 1855 rok.

 

Fot.1. Kopalnia Mysłowice - początek XX w.

 

POBIERZ KARTĘ W PDF

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POBIERZ MAPĘ SPACERU:

PRAWA STRONA MAPKI

LEWA STRONA MAPKI

CAŁOŚĆ

TAK WYGLĄDA MAPKA: