2. Plac Wolności - trasa do TTC

Mysłowice – Plac Wolności

W 1853 roku powstał tzw. Nowy Rynek – dzisiejszy Plac Wolności. Początkowo odbywały się tutaj regularnie targi oraz jarmarki.

Od początku XX w. plac zaczął pełnić funkcję reprezentacyjną w mieście. Na przestrzeni lat Plac Wolności zmieniał swoje nazwy,

m.in. był to: Plac Wilhelma, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także Plac Adolfa Hitlera (podczas II wojny światowej).

Przy Placu Wolności w XIX w. i na początku XX w. poza kilkoma kamienicami powstały ważne i wyróżniające się budowle.
Są to m.in.: budynek Urzędu Miasta, wybudowany w latach 1866 - 1869 w stylu eklektyzmu z elementami neorenesansowymi
w typie architektury pałacowej (Fot.7); budynek pierwszej w mieście bezwyznaniowej Szkoły Powszechnej z 1877 roku (Fot.6);
budynek szkolny przylegający do ratusza wybudowany w latach 1902-1904 w stylu eklektycznym z elementami neomanieryzmu niderlandzkiego (Fot.7). W latach 1895-1899 wybudowano okazałą synagogę (Fot.6). Autorem projektu był architekt Ignatz Grünfeld. Nakaz jej zburzenia wydały władze hitlerowskie 20 października 1939 roku.

Historia kapliczki. Pierwsza kapliczka ufundowana została przez garncarzy Jarlików. Wybudowano ją w 1745 roku na „drodze
do mostu”, a zburzona została podczas budowy nowego mostu w 1927 roku. Nową kapliczkę wybudowano w roku 1928 w stylu neobarokowym. W 2000 roku, podczas budowy kolejnego mostu nad Czarną Przemszą, kapliczka została rozebrana. Obecnie możemy oglądać jej kopię przy ul. Grunwaldzkiej (Fot.8).

Znajdujący się nieopodal Placu Wolności budynek Walcowni Cynku Kunegunda wybudowany został w 1890 roku przez wrocławskiego kupca H.Rotha. Istniejący do dzisiaj główny budynek hali powstał w 1903 roku, przebudowany w 1907, zaś sam zakład działał do 1938 roku. Po II wojnie światowej mieścił się tam m.in. Motozbyt, zakład remontowy taboru samochodowego,
a obecnie znajduje się w nim sklep Biedronka (Fot.9).

Fot.6. Wilhelmsplatz, początek XX w..

 

 

Fot.7. Szkoła i Ratusz, początek XX w.

 

Fot.8. Kapliczka, dawna lokalizacja, 1965 rok.

 

Fot.9. Walcownia Cynku Kunegunda, obecnie.

POBIERZ KARTĘ W PDF