5. Promenada - trasa do TTC

Mysłowice – Promenada

Pierwotnie stał tutaj drewniany dworek (Rys.5) należący do rodziny Larisch-Nimsdorf. Budynek był typowym dworkiem szlacheckim z reprezentacyjnym gankiem wspartym na kolumnach. Usytuowano go w malowniczym otoczeniu drzew. Majątek został podarowany w posagu w 1806 roku baronowej Ludwice von Larisch (Fot.17), która poślubiła księcia Jana Nepomucena Sułkowskiego (Fot.18) właściciela Księstwa Bielskiego. W roku 1848 baronowa Sułkowska w tajemniczych okolicznościach została zamordowana. O zabójstwo posądzano syna Maksymiliana Sułkowskiego, co nigdy nie zostało udowodnione.

Drewniany dworek został zniszczony podczas pożaru, a w jego miejsce wybudowano i otwarto restaurację o nazwie „Zamek Książęcy” (Fursten Schloss, Fot.19). Po zabudowaniach zachowała się brama prowadząca do ogrodu restauracji oraz budynek restauracyjny na ulicy Sułkowskiego, który został rozbudowany i jest domem mieszkalnym.

Cały teren pomiędzy ul. Sułkowskiego, a ul. Portową przekształcony został w latach 90-tych XIX w. w kompleks turystyczno-rekreacyjny, który obejmował m.in. restauracje, kort tenisowy, kręgielnię, ogrody restauracyjne. Teren ten przeznaczony był dla wszystkich, którzy przyjeżdżali do Mysłowic, aby zobaczyć znajdujący się nieopodal kompleksu Trójkąt Trzech Cesarzy (Dreikaisereck).

Walory rekreacyjne i przyrodnicze. Na terenie Promenady usytuowany jest kompleks sportowy z boiskami Klubu Sportowego Lechia 06. Klub ten jest jednym z najstarszych klubów sportowych na Górnym Śląsku, powstał w 1906 roku pod nazwą Borussia 06 Myslowitz. W niedalekiej odległości od klubu sportowego w kierunku Słupnej znajduje się ogrodzone i obmurowane źródełko z głową lwa. Obok źródełka stoi duży krzyż, którego historię wiąże się z powstaniem styczniowym z 1863 roku. Tereny wokół Promenady charakteryzuje się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi. Zachował się tu bogaty i różnorodny drzewostan z klonami, jaworami, lipami i kasztanowcami. Ponadto możemy natrafić na topole, wierzby oraz okazałe buki i dęby.

Fot.17. Ludwika von Larisch Sułkowska z dziećmi.

(reprodukcja ze zbiorów Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej)

 

 

.

Fot.18. Jan Nepomucen Sułkowski.

(reprodukcja ze zbiorów Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej)

 

 

Rys.5. Dworek Sułkowskich, XIX w.

 

 

Fot.19. Restauracja Zamek Książęcy, pocz. XX w.

 

 POBIERZ KARTĘ W PDF