Bajtel na fali - festyn charytatywny

Kategoria
Pikniki / Festyny/ Kiermasze
Termin
28 lipiec 2019 14:00

Zapraszamy na festyn charytatywny dla podopiecznych fundacji Bajtel połączony z biegiem charytatywnym, który odbędzie się 28 lipca 2019 r. od godziny 14.00 na Wesołej Fali.
Będą animacje dla dzieci, zabawa z DJ-em, minirecitale, dmuchańce, malowanie złomka, loteria fantowa, słodki poczęstunek, grill i wiele innych atrakcji.
Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

---------------------------------------

Regulamin Biegu charytatywnego i marszu Nordic Walking „BAJTEL na Fali”
I Cel Imprezy
Cel charytatywny. Poprzez organizację biegu – zbiórka środków na podopiecznych fundacji BAJTEL
Promocja aktywności fizycznej i aktywnego stylu życia;
Promowanie dobroczynności i wspieranie osób chorych;
Integracja lokalnej społeczności.
II Organizatorzy
- Urząd Miasta Mysłowice
- Fundacja BAJTEL Mysłowice
- Patronat honorowy Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza
III Termin i miejsce
- bieg odbędzie się 28.07.2019r. godzina 16:00;
- długość trasy bieg: ok. 5 km; marsz nordic walking ok. 2,5 km
- rozgrzewka przed biegiem 15:45
- start biegu godzina 16:00 , nordic walking 16.05
- trasa wiedzie ścieżkami leśnymi
- start i meta na terenie ośrodka rekreacyjnego Wesoła Fala Mysłowice
IV Uczestnictwo
- maksymalna łączna liczba uczestników wynosi 200;
- w biegu i marszu mogą wziąć udział osoby które ukończyły 16 lat;
- osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody rodziców lub opiekuna prawnego na udział w zawodach (druk do pobrania przed startem);
- każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w biegu na dystansie 5 km, oraz marszu na dystansie 2,5 km oraz potwierdzenie o zapoznaniu się z regulaminem (druk do pobrania przed startem);
- każdy uczestnik musi posiadać numer startowy przymocowany z przodu do odzieży wierzchniej;
- uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją zawodów podpisując regulamin;
- wydawanie pakietów startowych zawierających: numer startowy, bon żywieniowy i napój, - przed startem do godziny 15.45 po okazaniu dowodu tożsamości;
- biuro zawodów znajdować się będzie w pobliżu miejsca startu.
V Zgłoszenia i wpisowe
- zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów 28.07.2019 w godzinach 14.00-15.45 ;
- opłata startowa wynosi 10 zł;
VI Nagrody
- Klasyfikacja kobiet i mężczyzn będzie prowadzona osobno, za miejsca 1,2,3 - puchary
- wśród wszystkich zawodników, którzy ukończą rywalizację zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.
VII Postanowienia końcowe
- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;
- organizatorzy zapewniają obsługę medyczną na czas trwania biegu;
- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione w trakcie imprezy;
- bieg nie jest objęty ubezpieczeniem;
- organizator nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i uczestnictwem w imprezie i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności;
- we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy biegu, którym przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu.
- Przybycie na imprezę oraz uczestnictwo w biegu charytatywnym oraz marszu Nordic Walking jest jednoznaczne z zgodą na możliwość publikacji wizerunku na stronach internetowych fundacji, Urzędu Miasta http://xn--mysowice-8ob.net/ itp. w celu propagowania wydarzenia.

 

tekst i plakat: Mysłowice - profil oficjalny

 
 

Terminy

  • 28 lipiec 2019 14:00

Wspierane przez iCagenda