1982 - 1984

Almanach mysłowicki  (cz. 2)

Kalendarium miejskie
Mysłowice wrzesień „82 – wrzesień 84”

"Jednym zdaniem"

 

 

pawilon handlowy 01Pawilon handlowy Mysłowice ul. Miarki.

 

 

- Miasto obejmuje 117 km2 powierzchni i liczy 84.835 mieszkańców (stan na koniec 1983 r.) w tym 42.377 kobiet i 42.458 mężczyzn.

- W mysłowickich zakładach pracuje ogółem 42.500 zatrudnionych w tym 14.800 kobiet

- Produkcja przemysłowa wynosi ponad 26 mld złotych, składają się na nią efekty zakładów przemysłowych i wytwórczych miasta, głównie górnictwa.

- W latach 1982-84 oddano 2.630 mieszkań, głównie spółdzielczych i zakładowych (KWK „Mysłowice”). Średnia powierzchnia mieszkalna wynosi 54 m2, ilość osób na mieszkanie – 3 osoby. Realizowano je przede wszystkim w osiedlach Powstańców Śląskich, Katowicka – Dzierżyńskiego, Śródmieście-Zachód i Wesoła.

- Największym placem budowy w mieście jest realizowany obecnie pierwszy etap Osiedla Powstańców Śląskich, który obejmie docelowo 3.422 mieszkania kompleksem usług i nową szkołą.

- W dwóch mysłowickich szpitalach mamy ogółem 402 łóżka, a leczeniem pacjentów na co dzień zajmują się lekarz w 17 przychodniach rejonowych i zakładowych.

- 14 grudnia 1983 r. Miejska Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza PZPR wybrała nowe władze polityczne miasta. I Sekretarzem KM PZPR został wybrany tow. Zdzisław Głowacki.

- 17 czerwca 1984 r. mieszkańcy miasta w 34 obchodach wyborczych dokonali wyboru nowej Miejskiej Rady Narodowej. W jej skład weszło 80 radnych z wszystkich dzielnic miasta, a przewodniczącym został mgr Herbert Gabryś.

- 24 lipca 1984 r. Plenum KM PZPR dokonało zmiany na funkcji I sekretarza – nowym I sekretarzem został tow. Marian Obwiosło a sekretarzem organizacyjnym tow. Karol Czarnecki.

- Mysłowice posiadają 267 kilometrów dróg i ulic o nawierzchni utwardzonej, w tym oddano do użytku w 1983 r. części ulicy Obrzeżnej – nowoczesnej arterii komunikacyjnej łączącej Katowice z miastem (odcinek autostrady Gliwice – Kraków).

- Wieczorem miasto oświetla 6 tys. punktów świetlnych, a 30 tys. odbiorców komunalnych zużywa średniorocznie po 2.600 kW każdy.

- Na terenie Mysłowic rozpoczęto dużą inwestycję wojewódzką planu centralnego – Stację Uzdatniania Wody Dziećkowice, która zapewni wodę miastu i województwu.

- Rośnie długość sieci urbanizacyjnych miasta, mamy aż 353 km sieci wodociągowej, 74 kanalizacyjnej, 18,5 ciepłowniczej i 97 km gazowej.

- W miesiącu wrześniu br zostanie otwarty nowy żłobek, czwarty z kolei w mieście, gdzie 30 najmłodszych obywateli zostanie otoczonych troskliwą opieką.

- Kupujemy w 248 placówkach handlu uspołecznionego o łącznej powierzchni 24 tys. m2. W latach 1982-84 oddano do użytku m.in. placówki usługowe na Osiedlach Powstańców Śląskich, Miarki 2, Strumieńskiego.

- W mieście istniej 518 zakładów rzemieślniczych z tego 278 usługowych oraz 69 prowadzących produkcję rynkową.

- Władze miasta przystępują do rewaloryzacji i rekonstrukcji Rynku, poczynając od mocno zdewastowanej przez szkody górnicze wschodniej pierzei. Dokumentacją zajęła się Pracownia Konserwacji Zabytków w Krakowie, która czuwać będzie nad historycznym kształtem odbudowywanych kamieniczek. Znajdą tam swoje miejsce: Cepelia, Orbis, Galeria Sztuki Współczesnej, Desa, Księgarnia, restauracja, kawiarnia, winiarnia, sklep i Dom Rzemiosła.

- W latach 1982-84 wpisano w Wojewódzki Rejestr Zabytków dwa nowe obiekty z okresu secesji, a to: zabytkową willę przy ul. Powstańców 13 oraz Ratusz miejski.

- Mamy w mieście 8.951 ha gruntów (przeważnie V klasy) z czego 4.132 ha użytków rolnych, w tym 2.660 ha ornych. Sady zajmują 118 ha, lasy 51 ha, a rozwijające się ogródki działkowe już 73 ha.

- W 16 filiach, 2 oddziałowych i 4 punktach Miejskiej Biblioteki Publicznej mamy 266 tys. woluminów, oraz 6,5 tys. zbiorów specjalnych, kasety, nuty, płyty. Korzysta z nich ponad 17 tys. czytelników którzy wypożyczyli ponad 320 tys. książek.

- Nowy rok szkolny 1984/85 przekształcił dotychczasowe Studium Wychowania Przedszkolnego w Studium Nauczycielskie o dwóch kierunkach – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, przygotowujących kadry nauczycieli do klas młodszych szkół podstawowych.

- Z dniem 1.09.1984 r. uruchomiono 2 nowe przedszkola: 6-cio oddziałowe w Brzęczkowicach i 2 – oddziałowe w Brzezince. Po oddaniu w październiku przedszkola na osiedlu Tuwima wychowaniem przedszkolnym objętych zostanie ponad 3 tys. dzieci w wieku 3-6 lat w tym wszystkie sześciolatki, a liczba przedszkoli w mieście wzrośnie do 28.

- Mamy w mieście jedyne Państwowe Muzeum Pożarnictwa, posiadające w swoich zbiorach ponad 6 tys. eksponatów z zakresu historii i techniki pożarniczej. Działa przy nim od września 1982 r. Dział Historii Miasta, zaczątek nowego Muzeum regionalnego.

- Artystycznym rozwojem młodzieży oraz zapełnieniem czasu wolnego zajmuje się 27 placówek kulturalno-oświatowych w tym: 3 domy kultury i 4 kina.

- Raczej jeździmy niż chodzimy. Zarejestrowano ogółem aż 13.873 pojazdów mechanicznych w tym 3.908 motocykli i 7.493 samochodów osobowych, a ilość uprawnionych do kierowania jest jeszcze większa – ponad 20 tys.

- W ostatnich trzech latach stanęły na ślubnym kobiercu w mysłowickim USC 1.864 pary nowożeńców ; najstarsi pan i panna młoda oboje po 76 lat, najmłodsi – pan 18 lat a panna 16 lat.

- W mieście działa 9 klubów sportowych, 5 TO TKKF 2 oddziały PTTK, Automobilklub, OSiR. Oddział Miejski WOPR. Prowadzą one działalność – w 12 dyscyplinach sportowych poprzez 18 sekcji zrzeszając około 1,5 tys. zawodników.

- Do najważniejszych osiągnięć sportowych zaliczyć należy: tytuł mistrza Polski w zapasach styl klasyczny RKS „Siła” w 1983 roku, tytuł mistrza świata seniorów P. Michalika w 1982 roku, zdobycie tytułu Halowego Wicemistrza Seniorów w tenisie ziemnym Królickiego oraz tytułu mistrza Polski juniorów w tenisie ziemnym Rogowskiego w 1983 roku.

 

 cz. 1   cz. 2

  almanach 01

 

Almanach mysłowicki

 14-16 września 1984

 Wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Mysłowicach