1996

KALENDARIUM SAMORZĄDOWE

Rok 1991

 

Herbert Gabryś dyrektor Zelmech-Domgos, poseł, wiceminister.

 

Styczeń

 

2: Inf. Urząd Rejonowy – Uruchomienie Rejonowego Biura Pracy przy ulicy Mikołowskiej 4a. Kierownikiem została Krystyna Utracka. W Mysłowicach czynnych zawodowo było 42.000 mieszkańców – 1.436 pozostawało bez pracy (3,4% wskaźnika bezrobocia).

14: Galeria MCK – Spotkanie z Walerianem Pańko. Rozmowa o zajściach międzynarodowych (sytuacja na Litwie), kontrowersjach płacowych w górnictwie i podziale terytorialnym kraju.

18: Inf. Biuro poselskie – Tura spotkań posła Herberta Gabrysia w „Fawencie”, PRUG i ZSE „Polam-Kontakt”.

22: Kosztowy – 102 rocznica urodzin Pawła Piwko – najstarszego mieszkańca Mysłowic.

24: Urząd Miasta – Zmiana nazw ulic. 44 odcinki dróg i szlaków komunikacyjnych zmieniło „patronów”:

1. Armii Czerwonej – 3 Maja

2. Bolesława Bieruta – Św. Brata Alberta

3. Mariana Buczka – Ofiar Września

4. Dąbrowszczaków – Gościnna

5. Georgija Dymitrowa – 11-Listopada

6. Feliksa Dzierżyńskiego – Ks. Norberta Bończyka

7. Pawła Findera – Piastów Śląskich

8. Małgorzaty Fornalskiej – Wincentego Witosa

9. 15-Grudnia – Śląska

10. Władysława Hibnera – Wąska

11. Marcina Kasprzaka – Hiacyntów

12. Janka Krasickiego – Władysława Pochmary

13. Leona Kruczkowskiego – Pawła Jasienicy

14. Alfreda Lampego – Józefa Wybickiego

15. 35-lecia PRL – Urocza

16. Włodzimierza I. Lenina

               na odc. od A. Czerwonej do Findera – Jana Dzierżonia

               na odc. od A. Czerwonej do PCK – Orła Białego

17. Plac 22 Lipca – Plac Mieroszewskich

18. Róży Luxemburg – Odrodzenia

19. 1-Maja – Laryska

20. Włodzimierza Majakowskiego – Ks. Józefa Szafranka

21. Juliana Marchlewskiego – Jana Sułkowskiego

22. Marcelego Nowotki – Starokościelna

23. ORMOwców – Harcerzy Śląskich

24. Przodowników Pracy – Jana Wysockiego

25. PPR – Aleja Spacerowa

26. Wincentego Pstrowskiego – Edmunda Osmańczyka

27. Hanki Sawickiej – Jabłoniowa

28. Lucjana Szenwalda – Kazimierza Tetmajera

29. Klemensa Szewczyka

               na odc. od Gagarina do Kubicy – Arki Bożka

               na odc. od Kubicy do Dolnej – Migdałowa

30. Boczna część ul. Kubicy (nr 16-28) – Orzechowa

31. Karola Świerczewskiego – Armii Krajowej

32. Leona Tyszki – Owocowa

33. Ludwika Waryńskiego – Ks. Jana Kudery

34. Wandy Wasilewskiej – Biskupa Stanisława Adamskiego

35. Józefa Wieczorka – Towarowa

36. Aleksandra Zawadzkiego – Józefa Kokota

37. ZBOWiD – Ziołowa

38. Aleja ZMP – Promenada

39. część Rzecznej od Portowej do Marchlewskiego – Ks. Józefa Kani

40. ZWM

               na odc. od 1-go Maja do A. Czerwonej – Storczyków

               na odc. od Konopnickiej do Lenina – Ptasia

41. część Gwardii Ludowej – Stadionowa

42. Armii Ludowej – Bronisława Pukowca

43. Mysłowicka – Pogodna

44. część ul. Długiej – Jerzego Chromika

24: Sesja Rady Miejskiej – Powołano Kolegium Rady Miasta. W radzie dokonał się podział na kluby: Obywatelski Klub Radnych, Klub Porozumienia Obywatelskiego i Radni Związku Górnośląskiego. Rzecznikiem prasowym Rady Miejskiej została radna Wanda Wróblewska. Mówiono o służbie zdrowia (wystąpienie dyrektora ZOZ Gerarda Grzywy) m. in, wniosek o dokończenie Szpitala nr w Janowie.

Rada Miejska – Obwieszczenie w sprawie utworzenia osiedli – jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego – Kopciowice, Kosztowy, Imielin, Wesoła i Ławki, Chełm Śląski.

Śródmieście – Z mysłowickiej „Ochronki” - przy parafii N.S.P.J. - korzystało 270 dzieci. „Ochronką” kierowała radna Maria Garbiec.

 

 

utracka 01 Grażyna Utracka kierownik Rejonowego Biura.

 

Luty

4: Galeria MCK – Spotkanie z wicemarszałkiem Senatu RP Andrzejem Wielowieyskim.

8: „Variete Centrum” Katowice – Mysłowiczanka Karina Wojciechowska została wybrana Miss Publiczności w finale Miss Śląska i Zagłębia '91.

Urząd Stanu Cywilnego – 100 urodziny pani Gertrudy Roncoszek z d. Thielle – najstarszej mieszkanki Mysłowic.

11: Cech Rzemiosł – Powstanie Izby Przemysłowo-Handlowej w Mysłowicach. Na czele Rady Nadzorczej stanął poseł Herbert Gabryś – prezesem wybrano Tadeusza Philippa.

12: Inf. SD – Zebranie Stronnictwa Demokratycznego – oddziału mysłowickiego – przed kongresem ogólnopolskim w Puławach.

18: Sala małych form MCK – Walne zebranie kół Związku Górnośląskiego w Mysłowicach z udziałem 80 osób. Spotkanie prowadził honorowy prezes Koła Kosztowy Alojzy Gąsiorczyk. Obecny na spotkaniu poseł do Sejmu RP Jan Żymełka przypomniał zebranym o zbliżającym się II Kongresie Związku.

24: Cech Rzemiosł – Egzamin dla przyszłych czeladników fryzjerskich w zakładzie Liwii Mżyk.

25: Inf. UD – Powstało Mysłowickie Koło Unii Demokratycznej z tymczasową siedzibą przy Powstańców 1 w lokalu Mysłowickiego Komitetu Obywatelskiego.

28: MCK - Fundacja Ekologiczna „Silesia” promowała bezpłatną broszurę Jolanty Matiakowskiej „Eko-Alarm”. Prelekcja dr Władysława Zejera.

Imielin, Mysłowice – 3,5 tony darów z Holandii przywiozła 10-osobowa grupa z miasta Zeist dla Hołdunowa, Imielina, Domu Dziecka na Słupnej i Domu Starców w Brzezince. Na czele holenderskiej delegacji stali John Boogaard, John v. Essen, Arie Emmerzaal.

Inf. Zarząd Miasta – Reklamy i szyldy ustawiane w miejscach publicznych podlegają od lutego 1991 r. cennikowi opracowanemu przez Urząd Miasta.

 

panko 01Walerian Pańko poseł.

 

Marzec

7: Sesja Rady Miejskiej – Gospodarka komunalna – wystąpienie posła Herberta Gabrysia. Określono potrzebę wymiany 100 słupów oświetleniowych. Kontrowersje w sprawie przyjmowania ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków KWK „Wesoła” (postawiono warunek analizy ścieków). Wystąpienie dyrektorów MPGKiM, MPRB, WPEC, MZUiM. Potrzeby gospodarki wodno-kanalizacyjnej sięgały w roku 1991 45.630 mln zł – w budżecie przeznaczono na ten cel 2.950 mln zł. Upoważnienie dla Zarządu Miasta w negocjacjach z firmą „Spyrol” (Niemcy) w sprawie warunków opracowania rozwiązań problemów gospodarki ściekowej. Z funkcji członka Zarządu Miasta ustąpił radny Józef Zając, podając za powód zły stan zdrowia. Nowym członkiem Zarządu został radny Edward Lasok.

18: Urząd Miasta – Spotkanie poselskie Herberta Gabrysia i Wiesławy Ziółkowskiej.

21-24: Urząd Miasta – Wizyta delegacji z powiatu Enz. Do Mysłowic przyjechali starosta Enzkreis dr Heinz Reichert, burmistrz Knittlingen Otta Kübler (FWV), Günter Bächle (CDU), Harmut Thevenot (SPD), Klaus Bergler („Zieloni”), szef zarządu powiatu Karl Röckinger, kierownik działu socjalnego Rainer Riedle oraz dziennikarze Sepp Benke i Artur Störtzer. Niemiecka delegacja przekazała wyposażenie (kserokopiarkę, rzutnik do foliogramów). Przekazała 100.000 marek z funduszu pilnej potrzeby powiatu Enz.

Brzęczkowice – W marcu KWK „Wesoła” podjęła się bezpłatnego usunięcia czołgu z pomnika przy ulicy Generała Ziętka. O złom z czołgu poprosiła Konfederacja Polski Niepodległej.

Parafia NSPJ „Nowy Człowiek” - ukazał się biuletyn informacyjny młodzieży katolickiej w Mysłowicach.

 

wojciechowska 01 

Karina Wojciechowska Miss Polonia 1991.

 

Kwiecień

11: Inf. Liceum Medyczne - „Naszym dzieciom – czysty Śląsk”. Sesja ekologiczna w MCK zorganizowana przez Koło Ekologiczne LM. z udziałem prof. dr hab. n. med. Ireny Norskiej-Borówki, prof. dr hab. n. med. Tadeusza Niebrója i doc. dr hab. n. farm. Wiesława Chorążego ze Śląskiej Akademii Medycznej.

11-18: Inf. PCK - „Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża” - 12 kwietnia odbyła się kwesta uliczna.

14: Chełm Śląski - „Abraham” - uroczystość 50-latków, absolwentów Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Chełmie.

Sesja Rady Miejskiej – Dwie kwietniowe sesje przyniosły tekst uchwały budżetowej na rok 1991. Zaplanowano budżet w wysokości 81 mld 51 mln 165 tys. zł. Podzielono nadwyżkę budżetową za rok 1990 (10 mld 74 mln): 6 mld do budżetu 1991, 4,4074 mld na lokatę w BPH). Rada Miasta przyjęła dar w wysokości 100.000 DEM przekazany przez powiat Enz (Badenia Wirtembergia).

17: Rada Miejska – Radni udzielili absolutorium dla Zarządu Miasta za rok 1990. Zajmowali się problemami komunalizacji WPEC, WPK, WPWiK oraz przekształceniami w komunalnych przedsiębiorstwach MPGKiM, MPRB, MZUiM.

Rada Miejska – Radny Roman Wyborski – w związku z pracą w ambasadzie Polski w Rumunii – zrezygnował z mandatu.

17: Inf. KPN Protest na sesji Rady Miejskiej w sprawie wniosku o przyznania lokalu w Mysłowicach dla Ogólnopolskiego Zarządu Związku Byłych Pracowników MSW w Mysłowicach. Rada Miejska opowiedziała się przeciw przyznaniu lokalu tej instytucji.

30: Uroczysta Sesja Rady Miejskiej – Z okazji 200-lecia uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 70 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego.

Janów - „Eurosolar” Sekcja Polska – organizacja ekologiczna „wieku ery słonecznej”, zawiązana została przez 60 członków założycieli.

Szpital Miejski nr 2 – Włamanie do oddziału laryngologicznego, w którym prowadzono prace dezynsekcyjne. Skradziono sprzęt analityczny. Dyrekcja ZOZ – za pośrednictwem miasta Mysłowice – skierowała prośbę o pomoc do powiatu Enz (Badenia Wirtembergia). W odpowiedzi 16 października t. r. dar wartości 140 tys. marek przekaże burmistrz miasta Pforzheim.

 

dozynki 01Dożynki w Imielinie

 

Maj

2: Urząd Miasta – W 70 rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego – i na pamiątkę 200-lecia Konstytucji 3 maja – przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Malec, wiceprezydent Mysłowic Anna Myśliwiec i inicjator akcji – Bolesław Drzewiecki zasadzili na skwerze przy ulicy Krakowskiej „Drzewo Wolności” (dąb czerwony o wysokości 315 cm leśnictwa Imielin).

4: Inf. MBP filia nr 11 – Sesja popularno-naukowa z okazji 200-lecia Konstytucji 3 Maja. Prelekcja dr Heleny Witeckiej i wystąpienie o genezie herbu Mysłowic przygotowane przez Józefa Ciepłego.

13: Dziećkowice – Poseł Herbert Gabryś spotkał się z rozgoryczeniem mieszkańców. Pomimo jego cennych inicjatyw, zgłaszanych w sprawie zaradzenia skutkom składowania popiołów elektrownianych w Dziećkowicach, poseł Gabryś „wysłuchał” wiele cierpkich uwag.

23: Sesja Rady Miejskiej – Ochrona środowiska – z problemami sieci wodno-kanalizacyjnej, wywozu śmieci i edukacji ekologicznej – stanowiła temat roboczego spotkania radnych. Radni podjęli uchwałę o wystosowaniu wniosku, by Mysłowice pozostały w strukturze gmin górnośląskich, a nie krakowskich, jeśli rozpoczęte zostaną plany powiatyzacji kraju.

28: Inf. Hufiec ZHP – Trzecia rocznica nadania Hufcowi imienia Bojowników o Polskość Śląska. Zaplanowano imprezy harcerskie na 26 mata t. r.

29: Urząd Miasta – Delegacja z regionu Nord-Pas-de-Calais złożyła sondażową wizytę w Mysłowicach. W jej składzie byli mer Bully-les-Mines pan Michel Vancailler, mer Lievin pan Jean Bern Macquart i dziennikarz „Głosy Północy” z Lens, Henri Dudzinski.

Brzęczkowice – Czołgu już nie ma – maszyna została zdjęta z cokołu i oddana na złom. 5-6 mln zł z jego przetopienia uzyskała mysłowicka KPN.

 

czyz 01 Barbara Czyż posłanka.

 

Czerwiec

1-9: Mysłowice – Uroczystości religijne w kościołach mysłowickich związane z pielgrzymką papieża Jana Pawła II do Polski („Bogu dziękujcie – ducha nie gaście”).

5: Druk. Monitor Polski – Ustawa o ograniczeniu prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne – nosząca miano „ustawy antykorupcyjnej” - przyniosła w mysłowickiej Radzie Miejskiej złożenie mandatu przez jednego radnego.

14: MKK NSZZ „Solidarność” - „Promyk” - pierwszy numer biuletynu Miejskiej Komisji Koordynacyjnej ukazał się po raz pierwszy. Maciej Pawłowski – jednoosobowa redakcja – pisał o „Wojnie domowej” w KOMBUDzie, domagał się poprawy wynagrodzeń górniczych w artykule „Czy skarbnik opuścił górników ?”, ostra ocena udziału prezydenta Mysłowic Stanisława Dyducha w spotkaniu z mieszkańcami w MCK.

15: Warszawa – Karina Wojciechowska – Miss Polonia '91. Dziewiętnastolatka z Mysłowic – pracująca wówczas w hurtowni artykułów spożywczych „Be Happy” w Katowicach – wzrost 172 cm, 86-64-88, o zielonych oczach, była pierwszą szatynką wybraną Miss Polonia. Otrzymała w nagrodę Peugeota 605. Jako najpiękniejsza Polka roku 1991 zaskarbiła sobie sympatię już na balu laureatek, gdzie 13 mln zł – wylicytowane za pierwszy taniec z Miss Polonia – przeznaczyła na cel charytatywny.

20: Sesja Rady Miejskiej – Nadzwyczajne zebranie radnych – w sprawie oceny pracy Zarządu Miasta Mysłowice. 14 radnych klubu Mysłowickiego Komitetu Obywatelskiego – pomimo ledwo co uchwalonego absolutorium dla Zarządu prezydenta Dyducha – wniosło o jego odwołanie. 19 radnych było „za” Zarządem, 18 „przeciw” - i jeden głos oddany nieważnie. Prezydent „przetrwał”.

27: Rada Miejska – Uchwałą Rady Miejskiej zezwolono Zarządowi Miasta na utworzenie Straży Miejskiej. Termin powołania służby ustalono na październik t. r.

Sesja Rady Miejskiej – Oświata i Kultura – na monograficznej sesji rozdano angrody dla animatorów kultury: Karola Śmigla, Ryszarda Gila, Józefa Komandery, ks. Gerarda Gulby i ks. Longina Kozuba.

Sesja Rady Miejskiej – Omówienie zasad przystąpienia miasta Mysłowice do spółek „SCarbRegBank S.A.” i „Scotburger” w ciagu 6-7 miesięcy pod budynkiem Urzędu Miasta miał uruchomić jadłodajnię klasy McDonald's. Radny Piotr Oślizło rezygnuje z funkcji członka Zarządu Miasta.

Jaworznica k\Lublińca – Parafialne kolonie charytatywne – wcześniej dzieci wyjeżdżały do Rusinowic.

 garbiec 01Maria Garbiec dyrektor Miejskiej Bilioteki Publicznej.

 

Lipiec

Powszechna Prywatyzacja DEHAK i KOMBUD czyli WSG „DEHAK” i Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego „KOMBUD” - wytypowane zostały w gronie 400 zakładów do powszechnej prywatyzacji, przygotowanej w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W pierwszym etapie – jednoosobowe spółki skarbu państwa, potem spółki akcyjne i wreszcie zakłady prywatne. Jak się okazało „Kombud” został do roku 1995 zlikwidowany - „DEHAK” doczekał w połowie 1995 roku dostępu do PPP (Programu Powszechnej Prywatyzacji).

 

Sierpień

1: Inf. „Gazeta Wyborcza” - Afera alkoholowa w Mysłowicach. „Lewym” spirytusem handlowała firma „Continex”.

23: Brzezinka – Powołanie składu Rady Osiedla. Przewodniczącą została wybrana Irena Kałuża, wiceprzewodniczącym Eryk Jarominek, członkami Barbara Ćwienk, Wiesław Siciarz i Janusz Klimczok.

29: Sesja Rady Miejskiej – Wykonanie budżetu miasta za pierwsze półrocze 1991 r. Podział nadwyżki 28 mld 272 mln zł. Radni rozwiązali status dzikiego targowiska przy Wysockiego – uchwałą Rady teren ten stał się placem targowym... Radny Ryszard Palka zastąpił radnego Piotra Oślizło w pełnieniu funkcji członka Zarządu Miasta. Przyjęcie ramowego planu działania w oświacie i kulturze na lata 1991-94. Informacja o przekształceniach w przedsiębiorstwach komunalnych – likwidacja MPRB (Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych). MZUiM (Miejski Zarząd Ulic i Mostów) przekształcony w spółkę z o.o. MPGKiM (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) podzielono na MZBM (Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych) i spółkę pracowniczą („Partner”), która bierze w zarząd targowisko miejskie, zieleń. Likwidacja ulega zakład pogrzebowy MPKGKiM.

31: Inf. CMP – Zmarł pułkownik pożarnictwa Henryk Chruzik (1931-1991) – założyciel Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach (1975). Honorowy przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Pożarnictwa.

 

Wrzesień

15: Imielin - „Dożynki '1991” miasta Mysłowice. Starostą „Dożynek” był Piotr Pacwa – starościną Bernadeta Goczoł. Mszę św. koncelebrował ks. biskup Janusz Zimniak.

20: Os. Piasek – Wiązanki kwiatów pod tablicami powstańców od Związku Kombatantów RP, KWK „Mysłowice” i NSZZ „Solidarność” w rocznicę I i II Powstania Śląskiego.

Inf. Studium Nauczycielskie – Studium „przedszkolanek” skazane na rozwiązanie... Ministerstwo Edukacji Narodowej rozwiązało tego typu szkoły w trybie natychmiastowym – w Mysłowicach proces „upadłości” szkoły polegał na przekształceniu jej w II Liceum Ogólnokształcące.

 

Październik

3: Sesja Rady Miejskiej – Przestrzeganie porządku publicznego oraz zagadnienia sportu i rekreacji. Zarząd Miasta przedstawia projekt zasad gospodarki gruntami i nieruchomościami. Edward Kramarczyk otrzymuje mandat radnego Rady Miasta, uzupełniając wakat w Radzie. Wystąpienia komendanta Policji Józefa Dudzińskiego, prokurator Krystyny Górskiej-Widery i prezes Sądu Rejonowego w Mysłowicach Krystyny Sacherskiej.

15: Parafia św. Krzyża – Dary Enzkreis dla kuchni parafialnej dla ubogich w postaci żywności i wyposażenia.

16: Inf. ZOZ – Burmistrz Gerard Gindele z Pforzheim (Enzkreis, Niemcy) przekazał dar dla mysłowickiej służby zdrowia. Bronchofiberoskop dla Szpitala Miejskiego nr 2 – wartości 140.000 DEM – służy do obserwacji drzewa oskrzelowego i pobierania próbek do badania histopatologicznego.

19: Inf. AM – Bezpłatna regulacja świateł – zorganizowana przed sezonem zimowym przez Automobilklub Mysłowicki.

21: Brzęczkowice – uruchomienie ekspozytury Banku PKO przy ulicy Brzęczkowickiej 26.

22: Inf. „Gazeta Wyborcza” - W artykule „204 przedsiębiorstwa do powszechnej prywatyzacji” pominięto przedsiębiorstwa mysłowickie... Był to – jak się okazało – błąd w zestawieniu „Gazety”, a nie fakt wykluczenia WSG „DEHAK” czy „KOMBUD”.

MCK Sala Widowiskowa - „Z duszy odrodzonej tryśnie odrodzenie życia” - 110 rocznica urodzin Kardynała Augusta Hlonda (5.VII.1881-22.X.1948). Uroczysta sesja Rady Miejskiej. Wystapienia ks. dra Stanisława Wilka SDB, ks. dra Jerzego Pawlika, prof. dra hab. Franiszka Serafina i ks. dra Bernarda Kołodzieja. Uroczysty obiad w Hotelu „Trojak”. Wystawa „Kardynał August Hlond” - w służbie Boga i Ojczyzny” otwarta w Muzeum Pożarnictwa przez ordynariusza katowickiego ks. biskupa dra Damiana Zimonia. Msza św. w kościele p. w. Matki Boskiej Bolesnej w Brzęczkowicach pod przewodnictwem ks. biskupa Damiana Zimonia.

Brzęczkowice – Chór parafialny z Chełmu Śląskiego przyjął imię kompozytora utworów kościelnych ks. Antoniego Chlondowskiego (Hlonda). 12 października zespół dał koncert umuzykalniający w Sali Widowiskowej MCK.

26: Klub Abstynentów „Górnik” - Trzecia rocznica założenia KA „Górnik”. Nagrody dla Macieja Krasuckiego (bohater filmu „Maratończyk”). Pawła Pietrzycy w 2 rocznicę abstynencji i Pawła Hoffmana w 4 rocznicę abstynencji.

27: Wybory Parlamentarne '1991 – Pierwsze wolne wybory do Sejmu i Senatu. Starowało około 20 kandydatów z Mysłowic. Barbara Czyż – startująca z listy Konfederacji Polski Niepodległej – została posłanką do Sejmu RP.

 

Listopad

Sesja Rady Miejskiej – Rada postanowiła powołać spółkę z o.o. Do zaopatrzenia wspólnoty w media – powstaje stosowne opracowanie i dokumentacja. Oba dokumenty nie zostaną wykorzystane do 1995 roku. - Urząd Miasta zakupuje samochód osobowy Ford Transit (van) wartości 250 mln zł.

14: Dziećkowice – Spotkanie mieszkańców i rady osiedla Dziećkowice z przedstawicielami Elektrowni „Jaworzno II” i „Jaworzno III”.

16: Warszawa – Zebranie przedstawicieli 15 zakładów wybranych w pierwszym etapie do powszechnej prywatyzacji – w tym zaproszenie ministra Janusza Lewandowskiego (resort Przekształceń Własnościowych) dla dyrektora WSG „DEHAK” Emiliana Kobaka.

16-17: Praga (Czechy) – XXV Międzynarodowy Festiwal Fryzjersko-Kosmetyczny. Startował w nim Henryk Nowok (Zakład Fryzjerski „Henryk”).

18: Urząd Miasta - „Czy jest prawdą, że Urząd zatrudnia byłych funkcjonariuszy SB?” - pytało prezydenta Stanisława Dyducha „Prozumienie Centrum” w Mysłowicach w kontekście awantury wokół proponowanego przez prezydenta Mysłowic kandydata na stanowisko komendanta Straży Miejskiej.

Inf. MBP – Maria Garbiec – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej obchodziła 35-lecie pracy w bibliotekarstwie.

 

Grudzień

12: MCK - „Fundacja Oświaty Mysłowice” - została powołana jako stowarzyszenie społeczne zmierzające do gromadzenia środków finansowych i rzeczowych z przeznaczeniem dla oświaty. Pierwszym prezesem została Natalia Gołąbek – radna miejska.

Inf. „Unia Demokratyczna” - Zawiązanie na terenie miasta Mysłowickiej sekcji Katowickiego Koła Unii Demokratycznej z siedzibą przy ul. Pocztowej 16.

Sesja Rady Miejskiej – Raport Zarządu Miasta p.t. „Kierunki polityki społeczno-gospodarczej miasta w 1992 roku”. Zagadnienia organizacyjne Straży Miejskiej. Porozumienie Centrum i KPN kontynuuje atak na komendanta Straży Miejskiej Jerzego Johemczyka. Gratulacje dla radnego Jana Klimka, który obronił tytuł doktora nauk ekonomicznych.

18: KWK „Mysłowice” - Śmierć na stanowisku pracy 35-letniego górnika. W trakcie robót przy obudowie został uderzony bryłą węgla – kęs przycisnął go do przenośnika ścianowego.

19: Inf. „Społeczny Komitet Budowy Pomnika Kardynała Hlonda” - Utworzenie stowarzyszenia „Akcja Katolicka dla Dzieła Ks. Augusta Kardynała Hlonda”. W skład grupy założycielskiej weszli Jerzy Chmielewski, Bolesław Drzewiecki, Stanisław Dyduch, Alojzy Gąsiorczyk, Jan Grzesica, Henryk Herok, Jan Klimek, Franciszek Kłyk, Grzegorz Konieczny, Edward Kucowicz, Waleria Maciejewska-Sołtys, Leszek Nawrocki, Piotr Oślizło, Wincenty Płaskowicz, Eugenia Pypłacz, Elżbieta Stolorz-Krzisz, Bolesław Tync, Klemens Urbańczyk, Helena Witecka.

19: MCK Sala Małych Form - „Wigilia dla dzieci Mysłowic” przygotowana przez MOPS dla dzieci rodzin słabo sytuowanych.

21-22: Śródmieście – Choinki na placach Mysłowic przywiezione zostały z Bystrej i Rabki.

23: MCK Sala Małych Form – Opłatek radnych.

Inf. Urząd Stanu Cywilnego – W roku 1991 – 19 małżeństw zostało nagrodzonych medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanym przez prezydenta RP. 513 par wstąpiło w związek małżeński, a 90 rozwiodło się – urodziło się 1.015 dzieci, zmarło 808 osób. Kwiecień był miesiącem, gdy 79 par stawało na ślubnym kobiercu – w maju tylko 10.

Rada Miejska – W mieście potrzeba 50 wiat – na rok 1992 zapowiedziano budowę 30 wiat.

Urząd Miasta – 4.255 metrów nawierzchni dróg położono w Mysłowicach. Koszt rocznej działalności w tym względzie wyniósł 7 miliardów złotych. Budowa kanalizacji deszczowej kosztowała 1,5 mld. Prawie 3 mld wydano na remont oświetlenia. Położono ok. 25 km sieci gazowej (głównie – Krasowy, Chełm, Janów).

 

 

Mysłowice 1996 – KALENDARZ

 

Redakcja „Życie Mysłowic” 1995-1996

 

Redaktor odpowiedzialny Roman Uzdowski, Korekta Danuta Sowa – Biuro reklamy Danuta Sowa, Skład komputerowy tekstu i przygotowanie reklam Redakcja „Życie Mysłowic”.

 

Autorzy tekstów – Ksenia Wocka, Wanda Wróblewska, ks. Teodor Lichota, Antoni Piwowarczyk, Alfred Sulik i Roman Uzdowski.