część 1

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej

 

Wybrane fotografie pochodzą z zachowanej kroniki szkolnej.

 

Widok na szkołę od strony dawnej ulicy Sienkiewicza w 1959 roku.
W nastęnych latach nazwę ulicy zmieniono na ulicę Górniczą.


1 maja w 1965 roku.

 

szkola 02Widok na szkołę od strony dawnej ulicy Świerczewskiego.
Po roku 1990 nazwę ulicy zmieniono na ulicę Armii Krajowej.

 

szkola 03

szkola 09 szkola 10Uroczystość ślubowania młodzieży.
Stoją przedstawiciele partii, Wojska Polskiego,
ZBOWiD-u, komitetu rodzicielskiego i opiekuńczego oraz rodzice.

 

szkola 06Jedna z klas szkolnych w 1962 roku.

 

szkola 07Rok szkolny 1963/1963.

szkola 08

Klasa VII a, rok szkolny 1963/1963.

 


Uczniowie szkoły podstawowej nr 5 podczas 1 Maja w 1967 roku.

 

szkola 14Widok na ulicę Katowicką przy wiadukcie kolejowym.

 

szkola 11

szkola 15Ulica Szymanowskiego.

 
szkola 13 Plac Wolności.

 szkola 12 Ulica Grunwaldzka.