1996

KALENDARIUM SAMORZĄDOWE

Rok 1990

 

Elżbieta Stolorz-KrziszElżbieta Stolorz-Krzisz
skarbnik miasta

 

Styczeń

O opóźnieniach przy budowie mostu nad Przemszą w ciągu ulicy Krakowskiej donosiła prasa regionalna.

"Więcej wędlin" obiecywała Gminna Spółdzielnia w Wesołej w związku z wybudowaniem własnej rzeźni o wydajności 100 ton mięsa i wędlin miesięcznie.

Problemy z likwidacją szkód górniczych wynikających ze skutków eksploatacji pod Mysłowicami wynikające z kłopotów finansowych kopalń „spędzały sen z powiek” odpowiedzialnym za pieniądze gminne.

Powstały w grudniu 1989 r. mysłowicki oddział Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego wybierał władze. Na czele stanęli Roman Wyborski jako dyrektor jako dyrektor biura i Tadeusz Philipp jako przewodniczący Zarządu Oddziału GTG w Mysłowicach.

Na sesji Miejskiej Rady Narodowej przewodniczący Jan Klimek zapowiadał trudny rok dla wydatków komunalnych. Przymierzano się do powołania projektu „Mysłowice – 2000 rok”.

Mysłowickie sklepy uchodziły za najdroższe ze względu na wysokie marże.

Prasa zwracała uwagę na problemy MPGKiM z 358 budynkami, w których znajdowało się 4.445 mieszkań – z tego tylko 35 budynków zaopatrzonych było w ciepło z sieci C.O....

 

Luty

Prasa żyła sprawą usunięcia pomnika Włodzimierza Lenina z Wesołej i zmianą nazwy Kopalni „Lenin” na pierwotną nazwę KWK „Wesoła”.

Tyski tygodnik „Echo” zadawał pytanie: „Kto robi interesy na giełdzie” drukując wzór opłaty auto-giełdy bez numeracji na kwicie. Auto-Giełda stała się wkrótce przedmiotem ścisłego badania Komisji Specjalnej MRN w Mysłowicach, która ujawni kilka nieprawidłowości m.in. oddanie na 99 lat terenu do dyspozycji i własności spółki. Komisja postawiła m.in. wniosek o poszukanie dróg prawnych w celu odzyskania terenu przy ulicy Świerczyny.

Turniej Skata w MOSiR Słupna zakończył się sukcesem Eryka Grygi („Polam” Brzezinka).

RKS „Siła” Mysłowice brał udział w drużynowej eliminacji Pucharu Polski w zapasach w stylu klasycznym.

 

Zbigniew Łabuś

Zbigniew Łabuś
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 

Marzec

Z krótką wizytą gościł przedstawiciel miasta Pforzheim – powiat Enz, Badenia Wirtembergia. Członek Zarządu Miasta R. Schwaringer ofiarował 5.000 marek dla „Caritas” Mysłowice i Szpital nr 2.

Na sesji MRN postawiony został wniosek o utworzenie „Banku Komunalno-Gospodarczego” S.A., do którego miasto Mysłowice miało wnieść do końca 1990 r. kwotę 500 mln złotych.

W Planowanym budżecie miasta 1990 roku zabrakło środków na przychodnię zdrowia w Brzęczkowicach, na Szkołę Matek przy ul. Wojska Polskiego, wstrzymano realizację infrastruktury osiedla Śródmieście-Zachód, natomiast znaleziono 1.800 tys. zł na Szpital nr 3, środki na kontynuację budowy przychodni w Imielinie, przedszkola i poradni dla dzieci i młodzieży, przygotowano pieniądze na rurociągi w Brzęczkowicach i Wesołej, zrezygnowano z budowy pawilonu sportowego MOSiR. Plan budżetowy zakładał oddanie 362 mieszkań komunalnych i 50 domów jednorodzinnych.

W marcu kłócono się o los Młodzieżowego Domu Kultury – na sesję MRN zawezwano prasę i telewizję, aby chronić placówkę przed reorganizacją.

Kopciowicki samorząd przeznaczył dochód z balu karnawałowego na budowę Szpitala Miejskiego nr 3 (323 tys. zł).

„W mysłowickiej gastronomii zachodzą zmiany” - zauważało tyskie „Echo” po rozmowie z przedstawicielami PSS „Społem”.

Targowisko ulokowało się na Rynku mysłowickim. „Dzika przedsiębiorczość” mysłowiczan stała się regułą na wielu innych placach w mieście.

31 marca do zmian doszło w zarządzie Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – prezesem została Krystyna Ciołczyk, zastępcami prezesa Zofia Wójcik i Krzysztof Madej.

 

Kwiecień

13 kwietnia zakończył się pierwszy etap zbliżających się Wyborów do Rady Miejskiej – zgłaszanie kandydatów na radnych.

Cały miesiąc głowiono się co robić z byłą siedzibą Komitetu Miejskiego PZPR w Mysłowicach przy ulicy Mickiewicza – 24 kwietnia obiekt oddano służbie zdrowia, lecz o obiekt upomniało się również Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość”.

W przedsiębiorstwie Robót Górniczych zaplanowano zwolnienie grupowe 800-1200 pracowników.

5 mld zł – w budżecie miasta Mysłowic (39 mld) – wyniosły na rok 1990 dopłaty do MPGKiM (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej).

W mysłowickim KOMBUD-zie starły się strony w konflikcie o dyrektora przedsiębiorstwa Józefa Czyża.

26 kwietnia przestał istnieć Wydział Zatrudnienia Urzędu Miasta w Mysłowicach – kierownik wydziału, Grażyna Utracka otrzymała wkrótce propozycję utworzenia Rejonowego Biura Pracy (w kwietniu zarejestrowano 500 bezrobotnych).

Szwedzko-Polskie Towarzystwo Ochrony Środowiska – w osobie Andersa Höglunda – przekazało do przychodni w Imielinie i mysłowickiej służby zdrowia 6.00 igieł, 4.000 strzykawek jednorazowego użytku i wagę dla niemowląt.

Dobre wyniki chełmskiej Fabryki Wentylatorów „Fawent”.

W dniach 5-8 kwietnia przebywał zastępca burmistrza miasta Pforzheim Valter Schwaringer.

5 kwietnia na walnym zebraniu założycielskim spotkali się byli członkowie mysłowickiego PSS „Społem”, którzy utworzyli spółdzielnię Gastronomiczo-Handlową – przewodniczącym rady został Zbigniew Kłaputek, a prezesem Miron Machura.

 

Maj

Mszę św. koncelebrowaną w intencji dokończenia budowy Stacji Uzdatniania Wody odprawił biskup katowicki ks. dr Damian Zimoń. Po uroczystościach religijnych wmurowany został kamień węgielny drugiego etapu inwestycji.

Miejska Rada Narodowa powołała uchwałą z dnia 1 marca t. r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który rozpoczął działalność z budżetem 1,264 mld zł.

„Kto ma rację w mysłowickim KOMBUD-zie?” - usiłował dojść reporter „Echa”. Opinie mówiły o dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

„Kuracja wstrząsowa w „Transgórze” - przygotowano zwolnienie grupowe ok. 600 pracowników. Rozpoczął się proces reorganizacji przedsiębiorstwa państwowego, które ostatecznie upadnie w 1995 roku.

28 października przypadła rocznica 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej z Janowa Miejskiego. Uroczystości obchodzono w drugą sobotę maja z udziałem komendanta OSP Janów płk Henryka Chruzika, komendanta Rejonowej Straży Pożarnej w Mysłowicach płk Jacka Kapały, wiceprezesa Zarządu Miejskiego OSP Michała Nowaka i nestora Straży janowskiej 90-letniego Franciszka Kubicy. Obecni byli pożarnicy z OSP Kosztowy, Krasowy, Dziećkowice, Imielin, Cheł Śląski i Mysłowice.

Impreza „Prawda i pamięć” towarzysząca Miesiącowi Pamięci Narodowej została przygotowana przez Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem. Pośmiertnie odznaczono Krzyżami Oświęcimskimi Julię Habrykę, Cecylię i Walentego Krawczyków, Stanisława Kożucha, Mariana i Stefana Kuderów i Stefana Załęckiego.

14 maja na wizji lokalnej w byłym budynku Komitetu Miejskiego PZPR – w obecności dr Trzcińskiej-Fajfrowskiej i dyrektora mysłowickiego ZOZG Grzywy – postanowiono utworzyć Miejski Ośrodek Rehabilitacyjny.

6-13 maja trwał Tydzień PCK.

Walne zgromadzenie Cechu Rzemiosł Różnych.

Do pięciu sklepów firmowych Mysłowickich Zakładów Mięsnych zapraszał dyrektor Janusz Kryca.

90-lecie pierwszej w kraju spółdzielni uczniowskiej obchodzono w Imielinie, gdzie Spółdzielnia „Balbinka” razem z PSS „Społem” urządziły rocznicową imprezę.

 

Czerwiec

26: Sesja Rady Miejskiej – Radni wybrali wiceprezydentów miasta Mysłowic – zostali zaprzysiężeni na to stanowisko Anna Myśliwiec, Leszek Nawrocki i Wincenty Płaskowicz. Do Zarządu Miasta – oprócz wiceprezydentów – weszli radni: Piotr Oślizło, Klemens Urbańczyk i Józef Zając. Mjr Józef Dudziński został komendantem Komendy Rejonowej Policji w Mysłowicach.

Słupna – „Baseny gotowe” - zapraszał dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Andrzej Sotowicz.

Wesoła – Upadek „Daru Górnika” - ośrodka kultury z salą kinową i zapleczem dla dyskoteki. KWK „Wesoła” wycofała się z obsługi obiektów nieprodukcyjnych.

Śródmieście – Aukcja używanej odzieży w Szkole Podstawowej nr 6 przyniosła kwotę 250.000 zł, która została przeznaczona dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Mysłowicach.

7: Brzezinka – Zebranie założycielskie Związku Górnośląskiego Koło Brzezinka. Wzięło w nim udział 12 osób, które wybrały 5 delegatów na I Kongres Związku na Górze św. Anny.

Brzezinka – V Cross „Energo” wygrał Piotr Gralak (Gliwice).

 

Lipiec

1: Imielin – Utworzenie posterunku policji lokalnej. Komendantem został chorąż. Stanisław Wieszczek.

13: Słupna – Propozycja Gabrieli Magdziorz, Andrzeja Kowalskiego i Jacka Mazurkiewicza utworzenia na bazie MOSiR Słupna, „Zespołu Rekreacyjno-Hotelowego” w Leśnym Pasie Ochronnym.

19: II Sesja Rady Miejskiej – Wybór skarbnika i sekretarza miasta Mysłowice. Na skarbnika została powołana Elżbieta Stolorz-Krzisz. Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego został Zbigniew Łabuś. W związku ze zgłoszeniem dwóch kandydatek na stanowisko sekretarza wybór przesunięto.

23: Śródmieście – Utworzenie „Porozumienia Centrum” - mysłowickiego oddziału prawicowej partii politycznej.

24: Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej – Prezydent Stanisław Dyduch podaje się do dymisji... Przyczyny decyzji Stanisława Dyducha oparte były na wynikach wyboru sekretarza miasta Mysłowice. MKK NSZZ „Solidarność” - które udzieliło poparcia Stanisławowi Dyduchowi w kandydowaniu na prezydenta – rekomendowało na tę funkcję Zofię Nowicką, natomiast radni postanowili udzielić poparcia Eugenii Pypłacz. Prezydent Dyduch zdecydował się dotrzymać słowa MKK NSZZ „Solidarność”. Na kolejnej sesji sprawę uładzono.

Wesoła - „Ucieczką od martwych pieniędzy” nazywano mechanizm tworzenia zaległości w regulowaniu rachunków i zobowiązań kopalni. Długi zakładów wydobywczych rosły w szybkim tempie... KWK „Wesoła” miała 1,5 mld do zapłaty mikołowskiemu „Wirometowi” - w ciągu miesiąca spłaciła blisko 1 mld zaległości.

Inf. Komitet Obywatelski – Prof. Walerian Pańko – odbywał poselskie spotkania z mysłowiczanami w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

Os. Bończyk Szkoła Podstawowa nr 24 została oddana do użytku. W roku 1994 zostanie jej nadane imię Wojciecha Korfantego.

 

Sierpień

2: Sesja Rady Miejskiej - „Do Mysłowic wrócił spokój ?” - zauważyło tyskie „Echo”. Prezydent Stanisław Dyduch zaproponował, by radni przegłosowali „votum zaufania” dla niego. Życzenie prezydenta radni zamienili na pytanie: „Czy jesteś za odwołaniem prezydenta”. Radni opowiedzieli się za dalszym pełnieniem funkcji przez prezydenta Dyducha. Opowiedzieli się też za pełnieniem funkcji sekretarza przez Eugenię Pypłacz. Na sesji Komisja Samorządowa Rady Miejskiej zawnioskowała o odwołanie z Zarządu Miasta radnego Piotra Oślizło.

Dziećkowice - „Bomba ekologiczna” - to przydomek jaki przypisano składowisku odpadów elektrownianych „Jaworzna III” w niecce zbiornika wodnego w Dziećkowicach. Do 1997 zbiornik dawał Śląskowi 6-7 tys. m3 wody na dobę – po 1977 r. gromadził 1.160 tys. ton odpadów elektrownianych rocznie. Skażenie barem przekraczało od czterech do dwudziestu czterech razy dopuszczalne normy... Notowano wysoką obecność żelaza, manganu – a w wodach radu.

Brzęczkowice - „Co zrobić z czołgiem ?” - pytano też o pomnik „Chwała bohaterom Armii Radzieckiej” wystawiony w r. 1977.

 

Stanisław MalecStanisław Malec
przewodniczący Rady Miejskiej

Wrzesień

7-9: Śródmieście X rocznica mysłowickiej ZSZZ „Solidarność”. W roku 1980 w KWK „Mysłowice” 70-80 % załogi zapisanych było w strukturach „Solidarności”. W strajki uczestniczyło 80 % pracujących. MKK skupiała 26 komisji zakładowych. 1 maja 1983 r. manifestowano pod sztandarami związku w czasie stanu wojennego. W czerwcu 1983 obraz malarza mysłowickiego Józefa Bala przedstawiający św. Maksymiliana Kolbe został przekazany przez mysłowicką „Solidarność” papieżowi Janowi Pawłowi II w czasie jego wizyty w Katowicach. Przewodniczącym zespołu obchodów X-lecia został Rudolf Kutz. Na stadionie KS „Górnik 09” odbył się festyn. Obecny był przewodniczący Regionu NSZZ „Solidarność” Alojzy Pietrzyk, przewodniczący Rady Miasta Mysłowice Stanisław Malec i prezydent Mysłowic Stanisław Dyduch. Piłkarze MKK „Solidarność” wygrali turniej piłki nożnej z Policją, Rzemiosłem i PC. Odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny i Ojca Świętego. Związkowcy przekazali znaczne środki finansowe na rzecz SPDN „Radość”.

Sesja Rady Miejskiej - „Chmury nad budżetem” - dostrzegło tyskie „Echo”. Przebieg dyskusji nad wydatkami miejskimi w budżecie 1990 roku.

19: Warszawa – Ministerstwo Finansów przeznaczyło 10 mld dla mysłowickiej służby zdrowia. Połowę na budowę Szpitala nr 3, 2 mld na przychodnię w Imielinie i 3 mld dla Stacji Pomocy Doraźnej w Os. Śródmieście-Zachód.

Warszawa – VI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Koło S-3 Mysłowice-Krasowy-Kosztowy w roku jubileuszu 65-lecia odniosło sukces wystawienniczy – królik Olbrzym Belgijski z hodowli Gotarda Skupnika został championem wystawy. Nagrodzono króliki z hodowli Jana Pilorza, Jana Goja i Józefa Kimela.

 

Październik

17-23: Inf. MZPS Akcja charytatywna – Miejskiego Zespołu Pomocy Społecznej, Miejskiego Komitetu Obywatelskiego, PCK PKPS i Dekanatu Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Mysłowicach. Zebrano odzież używaną dla osób starszych i w trudnej sytuacji materialnej. W dniach 12 listopada do 15 grudnia t. r. zebraną odzież rozdano wśród potrzebujących mieszkańców miasta.

22: Os. Kołłątaja – Opiece nad dziećmi zaniedbanymi poświęciły swoje spotkanie przedstawicieli policji, Ochronki i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Spotkanie przygotowała radna Maria Garbiec.

24-28: Enzkreis (Badenia-Wirtembergia) – Wizyta prezydenta Mysłowic Stanisława Dyducha i wiceprezydent Anny Myśliwiec w niemieckim powiecie Enz. Przywieźli dar 10 tys. marek niemieckich dla kuchni dla najuboższych przy parafii św. Krzyża, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość” i ochronki przy kościele NSPJ.

25: Sesja Rady Miejskiej - „Wysokie czynsze to nie wszystko” - napisało „Echo” w komentarzu po sesji w Mysłowicach. Wybrano ławników zasiadających w sądach powszechnych. Była siedziba Żłobka w Brzezince została oddana do dyspozycji Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość”. Wybrano składy obwodowych komisji wyborczych przed zbliżającymi się Wyborami Prezydenckimi. Radni oprotestowali rządowy „Projekt ustawy o dochodach gmin”.

Kosztowy – Wystawa jubileuszowa OZHDI S-3 w 65-lecie Koła Hodowców Drobnego Inwentarza. Pokazano króliki, nutrie, kaczki, kury, bażanty, papugi i kanarki.

 

Listopad

11: Kościół Najśw. Serca Pana Jezusa – Msza za Ojczyznę celebrowana przez ks. dziekana Gerarda Gulbę z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

13: Wydz. WKiZ Powrót krzyży do szkół. Uroczyste spotkanie z udziałem władz samorządowych miasta Mysłowice odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 – następne 23 listopada w SP nr 5, 7 grudnia w Studium Nauczycielskim.

14: MCK – Miejskie obchody Święta Niepodległości pod patronatem wiceprezydent Mysłowic Anny Myśliwiec. Spotkanie wspomnieniowe Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem.

Wybory prezydenckie '1990 W pierwszej turze wyborów frekwencja wyniosła 58,9 %, w drugiej – 48,7 %. Wyniki – Pierwsza tura: - Lech Wałęsa 13.882 (35,9 %), - Stanisław Tymiński 11.966 (30,8 %), - Tadeusz Mazowiecki 8.325 (21,5 %), - Włodzimierz Cimoszewicz 2.297 (5,9 %), - Leszek Moczulski 1.801 (4,6 %), - Roman Bartoszcze 524 (1,4 %). Druga tura: - Lech Wałęsa 24.452 (76,4 %), - Stanisław Tymiński 7.543 (23,5 %).

 

Grudzień

4: Śródmieście, Wesoła – Uroczystości barbórkowe. W cechowni KWK „Mysłowice” Mszę św. koncelebrował ks. bp. Sufragan Janusz Zimniak.

15-16: Urząd Miasta – Wizyta delegacji z powiatu Enz z kierownikiem Działu Socjalnego urzędu powiatowego w Pforzheim Rainerem Riedle na czele. Ze strony miasta Mysłowic obecni byli m.in. dyrektor ZOZ Gerard Grzywa i dyrektor MZPS Zygmunt Nowak. 100 najuboższych rodzin otrzymało prezenty choinkowe. Hoście przywieźli 3.000 książek do nauki języka niemieckiego dla mysłowickich szkół.

18: Inf. Rada Miejska 10 sesji Rady Miejskiej i 51 zebrań komisji stałych Rady zanotowały w pierwszym roku „samorządowym” organy władzy uchwałodawczej w Mysłowicach.

24: Inf. PSS „Społem” – Wigilia emerytowanych pracowników i członków komitetów spółdzielczych w restauracji „Mysłowiczanka”.

 

 

Mysłowice 1996 – KALENDARZ

Redakcja „Życie Mysłowic” 1995-1996

Redaktor odpowiedzialny Roman Uzdowski, Korekta Danuta Sowa – Biuro reklamy Danuta Sowa, Skład komputerowy tekstu i przygotowanie reklam Redakcja „Życie Mysłowic”.

Autorzy tekstów – Ksenia Wocka, Wanda Wróblewska, ks. Teodor Lichota, Antoni Piwowarczyk, Alfred Sulik i Roman Uzdowski.