Stacja Emigracyjna w Mysłowicach

W Mysłowicach, na przełomie XIX i XX wieku, znaczącym stał się ruch emigracyjny oraz zarobkowy, gdzie zostało odprawionych ok. 1,4 mln emigrantów zamorskich, głównie z Europy Wschodniej i Południowej.

W 1894 roku w Mysłowicach powstała stacja emigracyjna, którą prowadził do 1914 roku Max Weichmann. Około 1910 roku wybudowano nowe budynki stacji emigracyjnej, a wraz z nimi nad ulicą zadaszone, murowane przejście, zwane przewiązką, ułatwiające odprawę emigrantów pomiędzy budynkiem agentury, a dworcem kolejowym.