Ostatnie spotkanie w Izbie Tradycji Hutniczej w Szopienicach. 11 listopada 2014 r.

Ostatnie spotkanie w Izbie Tradycji Hutniczej w Szopienicach. 11 listopada 2014 roku. Symboliczne przenosiny do nowej siedziby w starej walcowni cynku...