Mysłowice z 1590 roku - grafika

Mysłowice z 1590 roku.

 

 

Narysowałem na podstawie starego planu opracowanego według dr Jacoba Lustiga, który zamieścił w książce pt. Historia miasta Mysłowice na Górnym Śląsku - wyd. 1867 r.

Jak widać Mysłowice na mapie z 1636r. są w miarę poprawnie narysowane