Janów Miejski przed laty - grafika

Prezentujemy Państwu kilka planów Janowa Miejskiego opracowanych na podstawie starych rysunków sytuacyjnych.

Najstarszym planem w tym zestawieniu, jest plan gruntów w Janowie Miejskim z około 1850 roku. Do tej pory to jedyny plan, który pokazuje tak szczegółowo budynki huty cynku Amalia. Obecna ulica 1000-lecia Państwa Polskiego to dawny szlak kolejki konnej, a ulice Huty Amalii i Mieszka I to dawne drogi dojazdowe do huty. Na planie zaznaczony jest również "dom wagi", który istnieje do dzisiaj i nosi adres 1000-lecia Państwa polskiego 1 i 3. Budynek służył ważeniu przewożonych kolejką konną towarów i pobieraniu za nie opłat.

 

Kolejnym ciekawym planem jest plan sytuacyjny obecnych ulic: Łącznej, Jasińskiego i ul. Rolnej z 1899 roku. W tamtym okresie ulice te były drogami polnymi bez nazw, określanych jako droga z np. Mysłowic do Janowa lub na odwrót. Ciekawostką tego planu jest gospoda Orzegofskiego w miejscu której działa do dzisiaj restauracja – dom przyjęć "Hoga". W obszarze opisanym jako łąki obecnie przebiega trasa "Obrzeżnej Zachodniej". Na tym planie można również rozróżnić zabudowę drewnianą i murowaną.

 

Następnym planami są plany sytuacyjne obecnych ulic 1000-lecia Państwa Polskiego, Mieszka I i Huty Amalii. Plan z 1896 roku narysowany jest bardziej schematycznie i ukazuje ówczesnych właścicieli gruntów. Plan z 1901 roku dotyczy zabudowy na ulicy Mieszka I. Na planie z 1901 roku, na końcu obecnej ulicy Mieszka I stoją jeszcze budynki gospodarcze huty cynku Amalia, a teren po hucie należy do kopalni Mysłowice.

   

Orzegowski 1901

Ogłoszenie o festynie Związku św. Cecylii, zorganizowanym u Orzegowskiego w Janowie Miejskim.
Myslowitzer Anzeiger 1901 rok.

 

Ostatnim planem w tym zestawieniu jest plan kolonii robotniczej im. M. Piłsudskiego z 1927 roku. Po przyłączeniu Mysłowic do ziem polskich w mieście liczba ludności zaczęła wzrastać. Aby rozwiązać ten problem Magistrat Mysłowic rozpoczął budowę osiedli robotniczych. Plan podzielony jest na na trzy część z powodu dużej ilości detali. Część druga i trzecia to zbliżenia na dwie połówki planu.

 

 

 janow osiedle robotnicze

Panorama osiedla robotniczego w trakcie budowy - 1928 rok. (NAC)

 

janowska 1928 1

 

janowska 1928 2

Ul. Janowska w 1928 roku. Ukończone domy osiedla robotniczego (NAC).

 

janowska

To samo miejsce na ul. Janowskiej współcześnie w Google Street View.

 

opracował: Leonard Czarnota