Kopalnia Mysłowice 2010

 

Relacja fotograficzna z terenu kopalni Mysłowice

7 września 2010 r

 

Dzięki uprzejmości osób, które były odpowiedzialne za zabezpieczenie terenu kopalni Mysłowice we wrześniu 2010 roku, mogłem wejść na jej teren i wykonać poniższe fotografie.

 

 
 Dawny budynek dyrekcji kopalni - widok od ulicy Bytomskiej.  Pomnik poświęcony Powstańcom Śląskim przy ul. Bytomskiej.  Portiernia w dawnym budynku dyrekcji kopalni.
 Widok na budynki dawnych biur i spedycji.   Na pierwszym planie, po lewej stronie, budynek warsztatu mechanicznego. Dawniej był to budynek kotłowni maszyny wyciągowej szybu "Jagiełło" (polska nazwa od 1936 r), dawniejszego szybu "Gustaw" (szyb "A").
     Widok na budynek chechowni z budynku dyrekcji
   Cechownia.  Cechownia.
 Cechownia.  Cechownia.  Cechownia.
 Po prawej stronie budynek warsztatu mechanicznego a za nim budynek maszyny wyciągowej szybu "Jagiełło" (polska nazwa od 1936 r), dawniej szyb "Gustaw" (szyb "A").  Miejsce w którym stał szyb "Jagiełło", dawniej "Gustaw" (szyb "A").  Widok na szyb "Sas" (polska nazwa od 1936 r), dawniej szyb "Luise" (szyb "C").
 Widok na szyb "Sas" (polska nazwa od 1936 r), dawniej szyb "Luise" (szyb "C").  Dawne biura i spedycja.  Dawne biura i spedycja - tyły.
 Dawne biura i spedycja - tyły.  Dawne biura i spedycja - tyły.  Dawne biura i spedycja.
Widok na budynek maszyny wyciągowej szybu "Jagiełło" (polska nazwa od 1936 r), dawniej szyb "Gustaw" (szyb "A").    
 Na pierwszym planie budynek wagi. Po lewej dawne biura i spedycja. Na dalszym planie szyb "Sas" i "Łokietek".  Widok na budynek maszyny wyciągowej szybu "Jagiełło" (polska nazwa od 1936 r), dawniej szyb "Gustaw" (szyb "A"). Po lewej stronie budynku maszyny wyciągowej budynek dawnych kompresorów powietrza II, IV i III.  
     
 Po lewej budynek maszyny wyciągowej szybu "Sas". Po środku dawny budynek kuźni i ślusarni, po prawej budynek kompresorów powietrza II, IV i III.  Widok na szyb "Łokietek" (polska nazwa od 1936 r), dawniej szyb "Kate" (szyb "B"). Po prawej stronie budynek maszyny wyciągowej szybu "Łokietek". Widok na budynek dawnej centrali elektrycznej.
 Po lewej stronie budynek maszyny wyciągowej szybu "Łokietek", dawnego szybu "Kate". Po prawej stronie budynek nadwnej centrali elektrycznej.  Po lewej stronie budynek maszyny wyciągowej szybu "Łokietek", dawnego szybu "Kate". Po prawej stronie budynek nadwnej centrali elektrycznej.  Widok na szyb "Łokietek" (polska nazwa od 1936 r), dawniej szyb "Kate" (szyb "B"). Po prawej stronie budynek maszyny wyciągowej szybu "Łokietek".
 Widok na szyb "Łokietek" (polska nazwa od 1936 r), dawniej szyb "Kate" (szyb "B"). Po prawej stronie komin elektrowni.    Widok na budynek maszyny wyciągowej szybu "Łokietek". Za budynkiem maszyny wyciągowej budynek dawnej centrali elektrycznej.
 Widok na budynek dawnej kotłowni maszyny wyciągowej szybu "Jagiełło" (polska nazwa od 1936 r), dawniejszego szybu "Gustaw" (szyb "A").    Za budynkiem na pierwszym planie po lewej dawna centrala elektryczna połączona przejściem nadziemnym z budynkiem dawnej stolarni.
 Widok na budynek dawnej kuźni i ślusarni. Za budynkiem kuźni szyb "Sas" (polska nazwa od 1936 r), dawniej szyb "Luise" (szyb "C").  Po lewej budynek dawnej kotłowni maszyny wyciągowej szybu "Jagiełło" (polska nazwa od 1936 r), dawniejszego szybu "Gustaw" (szyb "A"). W głębi dawna centrala elektryczna połączona przejściem nadziemnym z budynkiem dawnej stolarni.  Widok na budynek dawnej kuźni i ślusarni. Po lewej budynek dawnej kotłowni maszyny wyciągowej szybu "Jagiełło" (polska nazwa od 1936 r), dawniejszego szybu "Gustaw" (szyb "A"). Za budynkiem dawnej kuźni, budynek maszyny wyciągowej szybu "Jagiełło".
     
   Widok na szyb "Łokietek" (polska nazwa od 1936 r), dawniej szyb "Kate" (szyb "B"). Po prawej stronie budynek maszyny wyciągowej szybu "Łokietek".  Lampownia.
 Lampownia.  Lampownia.  Lampownia.
  Budynek maszyny wyciągowej szybu "Łokietek", dawnego szybu "Kate".  Budynek maszyny wyciągowej szybu "Łokietek", dawnego szybu "Kate".
 Budynek maszyny wyciągowej szybu "Łokietek", dawnego szybu "Kate".  Budynek maszyny wyciągowej szybu "Łokietek", dawnego szybu "Kate".  Budynek maszyny wyciągowej szybu "Łokietek", dawnego szybu "Kate".
 Budynek maszyny wyciągowej szybu "Łokietek", dawnego szybu "Kate".  Budynek maszyny wyciągowej szybu "Łokietek", dawnego szybu "Kate".  Budynek maszyny wyciągowej szybu "Łokietek", dawnego szybu "Kate".
 
 Budynek maszyny wyciągowej szybu "Łokietek", dawnego szybu "Kate".  Budynek maszyny wyciągowej szybu "Łokietek", dawnego szybu "Kate".  

 

Leonard Czarnota