Moja historia Dziećkowic 1

 

Moja historia Dziećkowic (1)

Początki

 

Opowiadano w Dziećkowicach o rolniku, który orząc pole wykopał garniec z monetami. - To był skarb - mówiono. Innym razem ktoś natknął się na gliniane naczynie i rozczarowany zawartością wysypał "jakieś zardzewiałe rupiecie"...

Może jeszcze pięćdziesiąt lub sto lat temu wzgórza Dziećkowic mogły być otwartą księgą historii i... prehistorii naszych ziem.

Dzisiaj słuchając tych niby legend (bo przecież są to opowieści pełne faktów historycznych, nie tak trudnych do zidentyfikowania), można żałować, że nie urodziło się wcześniej. Jednak nie wiadomo jak przy ówczesnym poziomie oświaty patrzyłoby się na prehistoryczne pamiątki. Bo jeszcze nie tak dawno, na początku tego stulecia znane są tzw. "kamienie piorunowe". które zażegnywały choroby i przeganiały ból. Te kamienne ostrza, uznawane za ostrza piorunów, które spadły na ziemię podczas zmagań Aniołów z Szatanami, to nic innego jak kamienne narzędzia człowieka prehistorycznego. Choć w ten specyficzny sposób uznawano wartość "piorunowych kamieni" nie zdołały one przetrwać zabobonnych czasów, rozdrobnione dla potrzeb znachorów.

 

dzieckowice 01

 

Oficjalne i opisane znaleziska archeologiczne potwierdzają obecność człowieka na terenie Dziećkowic i okolic już w okresie środkowej epoki kamienia tzw. mezolitu tj. od 10.000 lat p.n.e. do 4.000 lat p.n.e. Po ustąpieniu lodowca i ustaleniu się klimatu zaczęła się bujnie rozwijać nad rzeką, dzisiejszą Przemszą, flora i fauna tworząc wspaniałe warunki do życia dla przybyłego tutaj z południa koczowniczego ludu. Złoża krzemienia występujące w warstwach wapienia tutejszych skał dostarczały materiału do wyrobu narzędzi, którymi posługiwał się człowiek epoki kamienia.

Na obszarze Jezdu odkryto rylce klinowate, grociki, noże, skrobacze i świdry, które wskazują na istnienie tu dwóch obozowisk - obozowiska mezolitycznego kultury tardeńskiej i późniejszego obozowiska o nieokreślonej przynależności kulturowej.

O ciągłości pobytu na tym terenie człowieka prehistorycznego świadczą odkrycia archeologiczne przedmiotów należących do kultury łużyckiej, która ukształtowała się w środkowym okresie brązu tj. 1.300 lat p.n.e. do 400 lat p.n.e. Są to luźne narzędzia oraz ceramika. Odkrycia naczyń w bardziej wyraźny sposób obrazują charakter osiadłego trybu życia naszych praprzodków. Na wzgórzu, u którego podnóża zakolami płynęła rzeka rozwija się osada, która daje początek dziejów na obszarze Dziećkowic.

 

Barbara Precz

 

Życie Mysłowic nr 6/7 (38-39) 1993 (cena 6.000 zł)