Zaadoptuj rzekę 2016 - wyróżnienie dla Moniki i Jacka Parisów z MDH !

"Od ćwierćwiecza Klub Gaja zajmuje się rzekami. W Polsce to bardzo trudny temat a przecież rzeki są cennym dziedzictwem przyrodniczym, społecznym i kulturowym. Wciąż poszukujemy nowych sposobów i aktywności, aby Polacy zwrócili się do swoich rzek, potoków, jezior, a w efekcie Morza Bałtyckiego."

"Rozwój cywilizacyjny nie stoi w sprzeczności ze staraniami o czyste, drożne i wolne rzeki. Gdy mówimy o „adoptowaniu rzeki” chodzi nam o zainteresowanie się rzeką (lub innym akwenem) w najbliższej okolicy i otoczenie jej opieką, odkrywanie jej dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i społecznego. Program Klubu Gaja Zaadoptuj rzekę zwraca także uwagę na czystość rzek i niedobór wody w Polsce. W porównaniu z innymi krajami nie jest ona zasobna w wodę i susze stają się jednym z jej najważniejszych problemów.

Coroczna inauguracja programu Zaadoptuj rzekę to lokalne inicjatywy z okazji Światowego Dnia Wody, podejmowane lub zapoczątkowane w tym dniu – 22 marca. Uczestników programu zachęcamy do działań na rzecz poprawy stanu najbliższych im akwenów; do wycieczek i obserwacji rzek, potoków i jezior; poznawania ich fauny i flory; sprzątania ich brzegów, monitorowania jakości wód i codziennego oszczędzania wody. W lipcu zapraszamy do udziału w europejskim wydarzeniu BIG JUMP – obywatelskiej akcji popierającej wprowadzenie zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi w całej Unii Europejskiej (ujętej w Ramowej Dyrektywie Wodnej).

Adopcja rzeki to lepsze jej poznanie i zaopiekowanie się nią, zapraszamy do zapoznania się z dobrymi praktykami. To możliwość nawiązania ciekawej współpracy gdyż do programu może przyłączyć się każdy obywatel i każdy podmiot. Im więcej partnerów programu w danej miejscowości, tym większe korzyści dla jego uczestników – mieszkańców i dla… rzek lub innych zaadoptowanych akwenów!

Dzięki zaangażowaniu ponad 177 000 osób zaadoptowano 746 rzek i akwenów w ponad 1492 miejscach.

Klub Gaja realizuje program Zaadoptuj rzekę od 2005 roku. Mogą w nim uczestniczyć placówki oświatowe, samorządy, instytucje, organizacje społeczne i osoby indywidualne. Przyłącz się!

Program otrzymał nominację do tytułu The Best Practice – najlepszego programu środowiskowego w Unii Europejskiej w 2008 roku."

tekst:  http://www.zaadoptujrzeke.pl

link do konkursu: http://www.zaadoptujrzeke.pl/pl/aktualnosci/@/zaadoptuj-rzeke-2016-konkurs-rozstrzygniety