Wmurowanie aktu erekcyjnego

 

Powstaje osiedle im. Powstańców Śląskich

Wmurowanie aktu erekcyjnego

(wd) Potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Mysłowic, górników i ich rodzin są zaspokajane w coraz większym stopniu. Po niedawno oddanym osiedlu domków jednorodzinnych im. Gen. Zawadzkiego. Rusza kolejna budowa nowoczesnego zespołu bloków mieszkalnych w Mysłowicach-Brzęczkowicach.

W dniu 28 kwietnia br. Dokonano tutaj wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę osiedla im. Powstańców Śląskich.

W uroczystości tej udział wzięli I Sekretarz KM PZPR tow. Lucjan Fudala, wiceminister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych tow. Romuald Kozakiewicz oraz Przezydent Miasta tow. Kazimierz Karawaj.

 akt erekcyjny

Obecni byli uczestnicy Powstań Śląskich, ludzie, którzy walczyli o przyłączenie tych ziem do Macierzy. Odczytania aktu erekcyjnego dokonał Jerzy Lewandowski – górnik przodowy KWK "Mysłowice".

Budowa osiedla im. Powstańców Śląskich obliczonego na 10 tys. Mieszkańców realizowana będzie przez Przedsiębiorstwa Szczecińskiego Zjednoczenia Budownictwa Ogólnego nr 2 w Szczecinie.

Zgodnie z przewidywaniami generalnego wykonawcy pierwsi lokatorzy wprowadzą się do nowych mieszkań już w przyszłym roku.

Po ceremonii wmurowania aktu zaproszeni goście, przedstawiciele mysłowickich zakładów pracy, młodzież szkolna złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Bohaterów Armii Radzieckiej Wyzwolicieli Mysłowic.

Włodzimierz Dybicz

Głos Górniczy

Tygodnik Rok III 12 maja 1980 r. Nr 16 (49) Cena 2 zł