Warsztaty szkolne ZSZ - otwarcie

 

Oddanie do użytku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Mysłowicach

Marzec 1974 roku

 

 
W 1951 roku powołano do życia Zasadniczą Szkołę Zawodową w Mysłowicach. Mieściła się ona w budynku Plac Wolności 3. Zajęcia praktyczne odbywały się w warszatach na ul. Szymanowskiego 6. Nowy kompleks szkolny zaprojektowało  Przedsiębiorstwo Projektowania Budownictwa Miejskiego "Miastoprojekt Katowice". Budynki: szkolny i warsztatowe zbudowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Katowicach - budowa ruszyła w maju 1956 roku. W listopadzie 1968 roku oddano do użytku budynek szkolny. Oficjalne otwarcie nowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych nastąpiło jednak 6 marca 1969 roku.
 
Budowa warsztatów przeciągnęła się i oddano je do użytku dopiero w 1974 roku. W skład warsztatów wchodziły: dwie hale dla wydziału mechanicznego i samochodowego z wiatą na samochody, budynek administracyjno-socjalny, magazyn i budynek nauczycielski. Na wyposażeniu warsztatów było ponad 100 obrabiarek, urządzeń i narzędzi nowoczesnych na owe czasy. W kolejnych latach dokonywano przebudów wraz ze zmianami profilu szkoły.
 
 
Przejście zaproszonych gości do warsztatów Tow. Zdzisław Grudzień w rozmowie z I Sekretarzem KM PZPR w Mysłowicach Tow. Feliksem Piekorzem.  Przywitanie władz partyjnych i państwowych przez władze miasta Mysłowic.

 Przejście zaproszonych gości do warsztatów.

Od lewej: dyr. Zespołu Szkół Zawodowych Tow. Walenty Ząbkowski, I Sekretarz KM PZPR w Mysłowicach Tow. Feliks Piekorz, I Sekretarz KW PZPR w Katowicach Tow. Zdzisław Grudzień, przewodniczący WRZZ tow. Roman Stachoń, wojewoda katowicki, członek Rady Państwa, członek KC PZPR Tow. generał Jerzy Ziętek, naczelnik Urzędu Miejskiego tow. mgr Zygmunt Brzeziński.

 Tow. Zdzisław Grudzień w rozmowie z I Sekretarzem KM PZPR w Mysłowicach Tow. Feliksem Piekorzem.  Przywitanie władz partyjnych i państwowych przez władze miasta Mysłowic.
1974 marzec 03 Wejście do gmachu warsztatów.  Powitanie gości przez młodzież szkoły.
  Wejście do gmachu warsztatów.  Powitanie gości przez młodzież szkoły.
Zwiedzanie warsztatów. Wstępna informacja o zakresie pracy warsztatów. Uczeń Zespołu Szkół Zawodowych demonstruje zajęcia w klasie.
 Zwiedzanie warsztatów.  Wstępna informacja o zakresie pracy warsztatów.  Uczeń Zespołu Szkół Zawodowych demonstruje zajęcia w klasie.
1974 marzec Wpis do Księgi Pamiątkowej. Sadzenie pamiątkowych drzewek.
   Wpis do Księgi Pamiątkowej.  Sadzenie pamiątkowych drzewek.
Sadzenie drzewek. Ogólny widok warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Mysłowicach.  
 

 Ogólny widok warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Mysłowicach.

(Za warsztatmi widoczna dawna cegielnia "Silesia". Obecnie w jej miejscu powstało osiedle Prezydenckie.)

 
 
 
 plac wolnosci 3
 Plac Wolności w latach 60-tych XXw.
Widok na budynek nr 3 w którym mieściły się w tamtym czasie:
Szkoła podstawowa nr 13 oraz Szkoła Zawodowa.
 
Szymanowskiego dawne warsztatyStare warsztaty szkolne przy ulicy Szymanowskiego - widok z 2017 roku
 

 

Budowa warsztatów ZSZ  Nowowybudowany budynek ZSZ

 Dwie fotografie warsztatów i szkoły wykonane wcześniej niż fotografie z uroczystości otwarcia warsztatów.

 

 

W tym samym dniu, w którym otwarto warsztaty ZSZ goście i gospodarze miasta wybrali się na zwiedzanie Fabryki Domów "Fabud" przy ulicy Robotniczej.

 

 Wejście na teren Fabryki Domów. Wejście na teren Fabryki Domów. Wejście na teren Fabryki Domów.

 Wejście na teren Fabryki Domów.

(Budowany jest blok przy ul. Robotniczej 20, za nim widać po lewej dom Miarki 11 oraz po środku stare kamienice przy ulicy Górniczej)

 (Z tyłu widoczna ówczesna ulica Świerczewskiego, obecnie Armii Krajowej oraz domy przy ulicy Miarki 16 i 14) (Z tyłu domy przy ulicy Miarki 16 i 14 oraz budowany jest blok Robotnicza 20)
Zwiedzanie hal produkcyjnych. Zwiedzanie hal produkcyjnych. Zwiedzanie hal produkcyjnych.
 Zwiedzanie hal produkcyjnych.    
Widok ogólny na fabrykę domów Montaż pierwszego domu z elementów wyprodukowanych w fabryce. Montaż pierwszego domu z elementów wyprodukowanych w fabryce.
 

 Montaż pierwszego domu z elementów wyprodukowanych w fabryce.

(Robotnicza 20)

 
Ogólny widok Fabryki domów.    

 Ogólny widok Fabryki domów.

(Za fabryką widoczna ulica Górnicza z domem Górnicza 17)

   

 

 Agnieszka i Leonard Czarnota

Źródła: 50 lat Zespołu Szkół Zawodowych w Mysłowicach 1951-2001 - prof. Alfred Sulik, materiały archiwalne, zbiory własne.