Detektywi amatorzy złapali amatora-gangstera z Mysłowic

Detektywi amatorzy złapali amatora-gangstera z Mysłowic

 

Jan Suszka, syn kolejarza z Mysłowic, zamieszkały przy ul. Powstańców 20, ukończywszy 6 klas gimnazjum, przerwał naukę 1 cały wolny czas poświęcał na studiowanie sensacyjne! lektury, oraz uczęszczał do kin, gdzie najbardziej lubił filmy amerykańskie. Pod wpływem tego zrodziła się w nim żądza przygód i chęć zdobycia za wszelką cenę pieniędzy. W związku z tym postanowił zabawić się w gangstera i w tym celu zaczął pisać anonimowe listy do różnych zamożnych osób, domagając się złożenia okupu. Na wypadek odmowy, względnie zawiadomienia policji, Suszka groził śmiercią.

 

powstancow 20

Powstańców 20 na mapie Google Street View

 

Między innymi Suszka wystosował list do właściciela hurtowni towarów krótkich, niejakiego Kawaltza, zam. w Katowicach przy ul. Mielęckiego. Suszka domagał się od p. Kawaltza złożenia w pewnym ściśle określonym miejscu za Parkiem Kościuszki 10.000 zł. okupu, z tym, że suma ta ma być złożona nie jednorazowo, lecz w ratach po 1.000 zł. co kilka dni. Na wypadek odmowy względnie zawiadomienia policji Suszka groził p. Kawaltzowi śmiercią. Oczywiście p. Kawaletz nie uląkł się pogróżek i zawiadomił o wszystkim policję, która wszczęła dochodzenia. Szantażowany kupiec podejrzewał jednak o tę całą sprawę pewną grupę młodzieży, o której sądził, że chce w ten sposób zdobyć pieniądze, przy czym wcale się nie krył ze swymi podejrzeniami.

 

Gdy dowiedziała się o tym owa grupa młodzieży, postanowiła na własną rękę przeprowadzić dochodzenia i udowodnić, że podejrzenia p. Kawaltza są niesłuszne. W tym celu po porozumieniu się z p. Kawaltzem wydelegowano kilku ludzi, którzy urządzili zasadzkę w pobliżu oznaczonego w liście miejsca i onegdaj wieczorem młodego szantażystę ujęto i odprowadzono na policję. W toku przesłuchiwania przez policję Suszka przyznał się ze skruchą do winy i zeznał, że podobne listy wystosował także do niektórych zamożnych kupców mysłowickich. Suszka oddany zostanie do dyspozycji władz sądowych, (b)

 

Siedem Groszy 1938 r.