80 lat mysłowickiego Związku Kupców i Przemysłowców Śląskich

 

Garść informacji o Związku Kupców i Przemysłowców Śląskich w Mysłowicach napisanych przez ś.p. Alojzego Roncoszka w 2003 roku z okazji 80-lecia związku.

 

 

80 lat mysłowickiego Związku Kupców i Przemysłowców Śląskich

Festyn "Ochronka" 2003

Kupcy mysłowiccy zrzeszeni w Związku Kupców i Przemysłowców Śląskich w Mysłowicach w tym roku – 8 grudnia będą uroczyście obchodzić Jubileusz 80 – lecia powstania Stowarzyszenia (dokładna data to 30 stycznia 1923 rok).

Stowarzyszenie nieprzerwanie trwało do 1939 roku. Jego działalność obejmowała sprawy: kulturalno – oświatowe, dokształcanie i pogłębianie wiadomości branżowo – zawodowych z zakresu zagadnień podatkowo – prawnych, ogólnogospodarczych, zasad reklamy i obsługi obrotu pocztowego, prawa wekslowego i czekowego, kursów księgowości, pomocy w udzielaniu kredytów kupieckich bezprocentowych, zorganizowanie zapomogowej kasy pośmiertnej, liczne interwencje za pośrednictwem władz Związku i Izby Handlowej w obronie interesów członków – jednostek i całej Organizacji. W statusie Stowarzyszenia było również zapisane, iż kupcy będą się również zajmowali działalnością charytatywną.

 festyn lata 90 te XXw

Festyn "Ochronka" na stadionie Górnika 09 w latach 90-tych XX w.

 

Stowarzyszenie organizowało wycieczki na „rolwagach” np. do Lędzin, wycieczki spławem galarami Przemszą w kierunku Oświęcimia. W okresie 1939 do 1945 roku Stowarzyszenie było zawieszone. 6 maja 1945 roku wznowiło swoją działalność – obecnych było wówczas 40 miejscowych kupców. Byli wśród nich działacze z lat międzywojennych. Otwarcia dokonał prezes Stowarzyszenia Walenty Lipowicz. W czasie tego zebrania kupcy podjęli uchwałę, aby w dowód wdzięczności, za uwolnienie Ojczyzny i możliwość powrotu do normalnej służebnej pracy dla mysłowiczan – z dobrowolnych składek członkowskich – ufundować witraż dla kościoła parafialnego NSPJ w Mysłowicach, który do dzisiaj się tam znajduje w prawej nawie. 12 października 1947 roku Związek obchodził uroczystość poświęcenia Sztandaru Kupieckiego. Do roku 1954 prezesem Stowarzyszenia był Walenty Lipowicz. Od 1955 – Walenty Lipowicz Junior. W tym okresie stowarzyszenie zostało zniewolone i wchłonięte do przymusowego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług. W 1958 Związek liczył 168 członków.

 

Do dziś jest w posiadaniu Związku Kupców i Przemysłowców Śląskich Księga Pamiątkowa oraz Sztandar Kupiecki. W. Lipowicz Junior handlował jeszcze długi czas. W swoim testamencie prosił swoją córkę aby Księgę oraz sztandar przekazała na moje ręce. Nastąpiło to 28.09.1983 roku.

 

W 1987 roku z okazji 65 rocznicy powstania Stowarzyszenia Kupców Polskich postanowiono zorganizować mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami kupców i rzemieślników i księży dekanatu mysłowickiego. Dochód z tej imprezy miał być przeznaczony na biedne dzieci z ochronki przy parafii NSPJ. I tak jest do dzisiaj. Tegoroczny festyn „Ochronka” w 80 rocznicę powstania Związku odbędzie się 15 czerwca na stadionie Górnika 09 o godzinie 17.00. W imieniu drobnych kupców i tych dużych przedsiębiorstw kupieckich, zapraszam. Kwesta przeprowadzona w tym dniu zasili „Ochronkę” i pozwoli na wyjazd dzieci z rodzin ubogich na kolonie letnie.

 

Z poważaniem

Radny Reinhold Alojzy Roncoszek

Życie Mysłowic Nr 11 (285) 15 czerwca 2003